عکس بازیگران زن,سکس,س ک س,شب زفاف,ترک خودارضایی,خوردن

آموزش مسائل زناشویی,اس ام اس ,عکس بازیگران,بیوگرافی بازیگران,مدل,دختر زیبا,گالری

فال حافظ

آخرین مطالب ارسال شده

توجه

مطالب پیشنهادی سایت

بازدید : 156 views
دسته : پزشکی

مضرات استفاده از صابون برای پوست

صابون

 

ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای تمﻴﺰ ﻛﺮدن ﺻﻮرت

آﯾﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای تمﯿﺰ ﻛﺮدن ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯﺍ ﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﺩﻭﺩﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﭼﺮﺑﻰ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺁﺏ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﺸﻜﻰ ﻭ ﻛﺸﻴﺪﮔﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺗﺮژﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺴﺘﺸﻮﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺧﺸﻚ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻰ ﺭﻭﻳﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺩﻭﺭﭼﺸﻢﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺍ ﺣﺴﺎﺱ ﺧﺸﻜﻰ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩاستفاده کنید.

 

ﺟﺎی ﺟﻮش روی ﺑﺪن

 

ﺟﺎی ﺟﻮش روی ﺑﺪن

دختری ﻫﺴﺘﻢ ۲۲ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺪﻧﻢ ﺟﻮش زدم وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺟﺎی آن روی ﺑﺪﻧﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻢ؟

ﺍﺳﻜﺎﺭﻫﺎ (ﺟﻮﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ) ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﺵ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺵ ﻫﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻯ ﺷﻮﻧﺪ (ﻣﺜﻼً ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ)، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺳﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﺳﻴﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻥ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺟﻮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﺳﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﺪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺯ ﻟﻴﺰﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنید

دوست عزیز از مطالب جذاب زیر نیز دیدن فرمایید

اسکراب آلوئه ورا برای درمان جوش کمر و باسن... اسکراب آلوئه ورا برای جوش کمر و باسن از این اسکراب طبیعی میتواند در کم و از بین بردن جوش روی کمر و باسنتان استفاده کنید.اگر مشکل بهداشتی برایتان ...

توجه

مطالب پیشنهادی سایت

دیدگاه شما در مورد این مطلب× بستن تبليغات
Xبستن تبليغات


عکس نرگس محمدی و همسرش علی اوجی در آغوش هم

عکس خوشگل ترين دختر خارجي در سال 2017