خانه / برچسب‌های نوشته‌ها "اسپرم کش چیست"

تبلیغات ویژه

رزرو جایگاه
بدون دیدگاه

اسپرمیسید یا اسپرم کش ها

اسپرمیسید یا اسپرم کش ها اسپرمیسید – spermicides  – یکی از روشهای پیشگیری از بارداری بوده که به اشکال کرم ٬ ژل ٬ شیاف ٬ صفحات نازک و کف دار ٬ در ظروف آئروسل ارائه می شوند و ترکیبات آنها باعث آسیب به غشای اسپرم می گردد …

تبلیغات ویژه

رزرو جایگاه