متن و جملات عاشقانه - جدید 97

سکس,سکسی,س ک س,عکس سکسی

سریال دستت را به من بدهسریال دستت را به من بده
تبلیغات ویژهرزرو جایگاه

خانه / اس ام اس / اس ام اس عاشقانه / متن و جملات عاشقانه
متن و جملات عاشقانه
http://www.rahafun.com/?p=15779

متن و جملات عاشقانه

متن و جملات عاشقانه

بـــاران ک ب گونـــه هـــای برجـــسته ام می کوبید
و اشـــک های پنـــهانی، ســـیب صــــورتم را ابـــیاری میــــکرد
خواســــتم از تو بســــرایم
و ادغــــــام کنم نــــگاه نگـــران آن کــــــودک را
میـــــان پـــیاده رو
ک جـــــذب هالـــه ی صورتـــــی ام شــــده بــود
خواســتم بپوســـم زیر باران
خواســـتم تــــمام شــــوم
زیر فشــار ســنگین شب هــــایی
ک تو نیـــــستی و
یلدا میشوند…
خواستم بخوابم برای ابد
روی پلک های سنگین نفرت و دوری
پرواز کنم در خاطراتت
و ارام و مرگ اسا، سقوط کنم
از اسمانی
ک تو نفس هایت را از ان تفریق کرده ای…
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
انـدوه ک از حــد بگــذرد
جایش را می‌دهد ب یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن !
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
چقدر سخته..
تو دنیا هیچ چیز غیر قابل توصیفتر از این اتفاق نیست
ک
آنکه من بزرگش کردم ، کوچکم کرد .. !


متن و جملات عاشقانه
.
.
.
عبــور میــکنم هـر روز از نــیــمکــت هــای خــالــی پــارک گــویی کــسی انــتــظارم را مــی کــشــد.بــه آنــجــا کــه مــی رســم بــایــد وانــمــود کــنــم کــه بــاز هــم
دیـــــــــر…
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
آدمــا گـاهی لازمـه چـند وقـت کـرکـره شونو بـکـشن پـاییـن یه پـارچـه سـیاه بـزنن رو درش و بـنـویسن کـسی نـمـرده فـقـط دلـــم گـــرفته.
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
سفره ی تنهاییم را که باز میکنم میمانم که کدام خاطره ی بغض آلودت را بخورم تا خفه ام نکند،آخه گلوی بیچاره ام تنهاست میان این همه بغض…
هر روز که از رفتنت میگذرد این سفره به لطف تو رنگین تر میشوداز طعم تلخ تنهاییم،و این روزها چقدر چاق شده ام از خوردن این همه بغض…
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
تو برو ، من هم برای اینکه راحت بروی میگویم : باشد ، برو خیالی نیست …
اما کیست که نداند بی تو تنها چیزی که هست خیال توست !
متن و جملات عاشقانه
.
.
غمگینم همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد ؟ گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر …
فرستنده :
متن و جملات عاشقانه
.
.
خیلی سخته خواب کسی رو ببینی که دیگه نمی تونی تو واقعیت ببینیش …
متن و جملات عاشقانه
.
.
غمگینم مثل مرده ای که توان تسلی دادن به بازماندگانش را ندارد !
متن و جملات عاشقانه
.
.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍ ﺷﺪﻡ ولی
ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﯿﺰﯼ
ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻣﺮﺍ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﺭﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ !
کافی است ﺗﻨﻬﺎ ﺗــــﻮ ﻣﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯽ ؛ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ
ﺑﯿﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﯿﺮﻭﺯﻡ ﮐﻦ …
متن و جملات عاشقانه
.
.
از همه آشناترم رفت و دیگه منو نخواس
فرصت گفتن نداد حتی برای التماس
متن و جملات عاشقانه
.
.
خواستم آرزوهایم را به رخ روزهایم بکشم دیدم تو با روزها دست به یکی کرده ای ؛ آنها خودت را دارند و من فقط حسرتت را ؛ زبانم بند آمد !
متن و جملات عاشقانه
.
.
از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن تورم گلو …
متن و جملات عاشقانه
.
.
سخت است ببازی تمام احساس پاکت را و هنوز نفهمیده باشی اصلا دوستت داشت ؟
روزگار با ما خوب تا نکرد ، ما را خوب “تا” کرد …
متن و جملات عاشقانه
.
.
اونی که سکته ی قلبی کرده مُرده
اونی که سکوت قلبی کرده مُرده تر …
متن و جملات عاشقانه
.
.
روزها رفتند و من دیگر ، خود نمیدانم کدامینم
آن من سرسخت مغرورم یا من مغلوب دیرینم ؟
بگذرم گر از سر پیمان ، میکشد این غم دگر بارم
می نشینم شاید او آید ، عاقبت روزی به دیدارم
(فروغ فرخزاد)
متن و جملات عاشقانه
.
.
ﻳﻪ زمانی ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ باشه !
متن و جملات عاشقانه
.
.
ساده ی ساده از دست میروند همه ی آن چیزها که سخت سخت به دست آمدند !
متن و جملات عاشقانه
.
.
قلبم بوی کافور میدهد ؛ شب به شب در آن مرده شورهـا آرزویی را غسل می دهند و کفن می کنند …
متن و جملات عاشقانه

.
.
ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻱ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻛﻨﻲ ؟ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﻟﻢ یک ﺭﻭﺯ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑﻜﺸﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ …
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻣﻦ ﺭﻭﻱ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﻫﻢ یک ﺧﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ، ﻧﺮﺥ ﺧﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ؟
متن و جملات عاشقانه
.
.
هرکه آید گوید :
گریه کن ، تسکین است
گریه آرام دل غمگین است
چند سالی است که من میگریم
در پی تسکینم
ولی ای کاش کسی می دانست
چند دریا بین ما فاصله است
من و آرام دل غمگینم
متن و جملات عاشقانه
.
.
دنیا دنیای ریاضیست …
وقتی عشق را تقسیم کردند و تو خارج قسمت من شدی !
متن و جملات عاشقانه
.
.
من و تو به رویاهایمان تنها یک رسیدن بدهکــاریم …
متن و جملات عاشقانه
.
.
یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری
تقدیم به تو …
ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگرد ، غمگینم …
متن و جملات عاشقانه
.
.
نه صدای تو می آید
نه صدای قلبم
ما چه عاشقانه مرده ایم !
متن و جملات عاشقانه
.
.
کار من سخت تر از آنی شده که تو فکر میکردی عاشقت شدن دست من نبود که فراموش کردنت دست من باشد ؛ پس بیخود هی نگو “عادت میکنی”
متن و جملات عاشقانه
.
.
سیگار را ترک می کنی می گویی : برای سلامتی مضر است !
حالا من از تو می پرسم : عشق من چه ضرری داشت که ترکم کردی ؟
متن و جملات عاشقانه
.
.
هر روز خاکستر میشوم و فردا ققنوسی جدیدم !
.
.
مهم نیست که تو با من چه میکنی ، بیا ببین “برای تو” من با خودم چه میکنم !
متن و جملات عاشقانه
.
.
عاقبت من شد سرنوشت جناغ ، همه سر شکستنم شرط بسته اند …
متن و جملات عاشقانه
.
.
کاش میشد در غروب آفتاب
بی صدا با سایه ها کوچید و رفت …
متن و جملات عاشقانه
.
.
خیلی سخته که برای دیگران مثل کوه استوار باشی اما تو خودت آروم آروم بشکنی …
متن و جملات عاشقانه
.
.
خب مردمان حسود چرا ساکت ایستاده اید ؟ بروید به کارهایتان برسید ، نگران نباشید ؛ او دیگر خیال بازگشتن ندارد !
متن و جملات عاشقانه
.
.
انسان فقط از جنگ ، زلزله و سیگار نمی‌میرد ؛ انسان روزی از لبخند‌هایی که نمیزند و اشکهایی که نمیریزد خواهد مرد !
متن و جملات عاشقانه
.
.
همه پناهم پشت فاصله هاست !
متن و جملات عاشقانه
.
.
من به سوختن عادت دارم ، کبریتو بنداز و برو …
متن و جملات عاشقانه
.
.
کسی چه می داند شاید دست هایت را در جیبم جا گذاشته ای که همیشه در میان آن به دنبال چیزی میگردم !
متن و جملات عاشقانه
.
.
وقتی “رفتی” تا آخر “برو”
وقتی “ماندی” تا آخر “بمان”
این تن خسته است از نیمه رفتن ها ، از نیمه ماندن ها …
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
به شوقِ پرواز بغل میگیرم آرزوهایم را …
متن و جملات عاشقانه
.
.
ماههاست فراموشش کرده ام ؛ خاطراتش را هم …
ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق میکنند ؟!
متن و جملات عاشقانه
.
.
این کلمات از نبودنت می آیند !
متن و جملات عاشقانه
.
.
ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
متن و جملات عاشقانه
.
.
سالهاست که دیگر فرهاد چایش را تلخ مینوشد …
متن و جملات عاشقانه
.
.
یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد …
و بعضی اوقات هم یک حرف یک عمر آدم را سرد می کند …
حرف ها چه کارها که نمی کنند !!!
متن و جملات عاشقانه
.
.
ﻳﻜﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻨﺎﯾﻲ ﻛﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﻭ ﻣﻴﺨﻨﺪﻭﻧﻦ رو ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ، ﺍﯾﻨﺎ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﺸﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻥ …
متن و جملات عاشقانه
.
.
خدایا مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت ؟
متن و جملات عاشقانه
.
.
سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست …
متن و جملات عاشقانه
.
.
این همه نامه های مرا به آتش نکش ؛ خون بهای دل من زیاد است !
متن و جملات عاشقانه
.
.
برای هر اتفاقی می توان پاسخی یافت جز برای رفتن های نابهنگام …
شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق است و هیچکس نمیداند جز آنکه رفته است !
متن و جملات عاشقانه
.
.
آنهایی که حرف برای گفتن کم دارند ، درد برای نگفتن زیاد دارند …
متن و جملات عاشقانه
.
.
خودمو بغل میگیرم و میگم : غصه نخور … شاید درست نشه ولی تموم که میشه !
متن و جملات عاشقانه
.
.
بهار دارد مى آید ، ترسم اما از نرفتن سردى توست !
متن و جملات عاشقانه
.
.
خلاصه بگویم ماجرا از آنجا شروع شد که در شب آرزوها من او را آرزو کردم و او عشقش را …
متن و جملات عاشقانه
.
.
همه چیز آرام است ولی دل من استثناست …
متن و جملات عاشقانه
.
.
همه چیز تقصیر تو نبود ، من هم مقصر بودم که احمقانه باور کرده بودم بودن در عین نبودنت را …
متن و جملات عاشقانه
.
.
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ …
متن و جملات عاشقانه
.
.
بالای قبر خود نشسته ام ، زار میزنم :
چرا هر روز مرا می کشید ولی خاکم نمیکنید !؟!؟!
متن و جملات عاشقانه
.
.
کاش انتظار به اندازه کشیدن یک نخ سیگار بود !
متن و جملات عاشقانه
.
.
مثل “رعد و برق” هیچکس ما را با هم ندید !
متن و جملات عاشقانه
.
.
تا تو را غرق در خاطراتت کنن :
یه آهنگ پیشواز …
دو خط شعر …
کمی هوای بهاری …
یک وجب پیاده رو …
یه جاده خلوت تو حوالی خونتون …
دو کلمه حرف …
بوی یه عطر خاص …
همه و همه کافیه برای اینکه تو چند ساعت وسط اتاقت دراز بکشی و خیره بشی به سقف ، یک آه بلند بکشی و توی دلت بگی : “سلامتی خودم و این همه صبرم” و صدای بارون بشه آرامش دهنده ترین آهنگ اون روزت …
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
انگار ” جمعه ” به دنیا آمده ام
” دل ” به هر چه میبندم تعطیل است !
متن و جملات عاشقانه

.
.
.
نمک های سرزمینم دیگر هیچ طعمی ندارند.
هیچ کس را پایبند نمیکنند
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
چه زیباست خیالی:که تو را از آن همه فاصله
می آورد به کوچه ی تنهاییم
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
گاهی بی هوا دلم هوایش را میکند.
هوای او.که هیچوقت هوایم را نداشت
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
از پا آویزانم کن:شاید فکرت از سرم افتاد
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
پنجره را باز کن و از هوای مطبوع بارانی لذت ببر
خدا را شکر باران ارث پدر هیچکس نیست
(زنده یاد حسین پناهی )
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
چگونه شیشه باشم درحالی که تمام دلها ونگاه ها سنگ است…
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
هیجوقت به کوچه بن بست ناسزا نگو”
رنج بن بست بودن برایش کافیست۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
تو صح باش من تمام شبهای تاریخ را تاب میاورم….
متن و جملات عاشقانه
.
.
.
من ماندم و ۱۶ جلد
لغت نامه ک هیچ کدام از واژهایش
مترادف “دلتنگی” نمیشود…
درد دارد…

دسته بندی :
  • بدون دیدگاه
  • سعید
  • ۱۱ تیر ۱۳۹۲
  • 2,200 بازدید
تبلیغات ویژهرزرو جایگاه

تمامی حقوق این سایت برای رها فان محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب و قالب پیگرد قانونی دارد . طراحی و کدنویسی : شیکنا