سوالات احکام غسل جنابت - جدید 97

سکس,سکسی,س ک س,عکس سکسی

تبلیغات ویژهرزرو جایگاه

 

خانه / آموزش مسائل زناشویی / مقالات عمومی / سوالات احکام غسل جنابت
سوالات احکام غسل جنابت
http://www.rahafun.com/?p=6735

سوالات غسل جنابت

سوالات احکام غسل جنابت

سؤال: من دختری مجرد هستم و خیلی به بحث ” لذت بردن ” حساس شده ام به گونه ای که به کرّات غسل جنابت می کنم و به من میگویند باید در اوج لذت باشی ، این یعنی چه ؟ آیا با لرزیدن بدن و این طور مسائل هم غسل جنابت واجب میشود ؟ می خواستم در این مورد مرا راهنمایی کنید. مرجع: آیت الله خامنه ای(مدظله
پاسخ: اوج لذت یعنی لحظه ارضا شدن و برای خانم ها لرزیدن بدن یا سست شدن بدن لازم نیست همین که رطوبت با شهوت (یعنی اوج لذت جنسی= بالاتر از آن دیگرلذتی نیست) خارج شود منی است و غسل دارد…

سؤال: های واجب محسوب می شود؟ مرجع: آیت الله خامنه ای(مدظله)آیا غسل جنابت از غسل
پاسخ: غسل جنابت به خودی خود واجب نیست ولی برای نماز واجب می شود.
*****
سؤال: اگر هر دو غسل جنابت و حیض بر ما واجب شد برای نماز باید وضو گرفت یا نه؟ مرجع:آیت الله بهجت(ره)
پاسخ: در صورتی که غسل جنابت انجام شود با همان غسل می توان نماز خواند و وضو نباید گرفت ولو اینکه غسل حیض هم با غسل جنابت انجام شود.

*****

*****
سؤال: چندساعت قبل ازاذان ظهر جنب شده وقبل ازاذان غسل جنابت نموده آیاباآن غسل می تواند نماز واجبش را بخواند لطفا توضیح دهید نظرمراجع عظام دراین زمینه چیست
پاسخ: طبق نظر همه مراجع عظام در صورتی که نزدیک اذان ظهر به نیت نماز غسل شود با آن می توان نماز خواند.
******
سؤال: انواع غسل ؟ نحوه اجرای هرکدام از آنها؟ مرجع: آیت الله سیستانی
پاسخ: 1- غسل ترتیبی؛2- غسل ارتماسی؛
1) غسل ترتیبی به این شکل است که اول سر و گردن غسل شود سپس سمت راست و سپس سمت چپ بدن غسل شود و هنگام غسل سمت راست باید مقداری از سمت چپ و هنگام غسل سمت چپ باید مقداری از سمت راست نیز شسته شود تا یقین شود مقدار واجب شسته شده است.
2) غسل ارتماسی به این نحو است که تمام بدن زیر آب قرار گیرد و به نیت غسل بدن را از آب خارج کند، البته غسل ارتماسی به چند نحو انجام می شود که راحتترین آنها به شما عرض شد.
******
سوال: من الان چندتا غسل حیض دارم که انجام ندادم الان نمیدونم باید چه جوری انجام بدم یا اینکه چه نیتی بکنم و اینکه غسل هم قضا داره .ایا من میتونم هر 11غسل رو با هم بایک نیت انجام بدم .و آیا اینکه من باید برای هر بار غسل کردن بدنم کاملا خشک بشه از شما میخوام بهم کمک کنید .من باید توی نیت چی بگم؟ مرجع: آیت الله سیستانی
پاسخ: مطابق نظر آیت الله سیستانی اگر یکی از آنها را نیت کنید و غسل کنید از بقیه هم کفایت میکند بنابراین با انجام یک غسل همه غسلها حتی غسلهایی که با استمنا واجب شده انجام میشود.
******
سؤال: غسل جنابت و حیض را می توان با هم انجام داد؟
پاسخ: بله میتوان چند غسل را با انجام یک غسل نیت کرد.
******
سؤال: اگردرحالت حیض غسل جنابت بر کسی واجب شود میتواند غسل کند یا باید تا پایان حیض صبر کند؟
پاسخ: غسل جنابت واجب نیست و می توانید پس از پاکی از حیض هر دو غسل را نیت کرده و یک غسل انجام دهید؟
******
سؤال:1 -اگر بنا بر احتیاط غسل جنابت را انجام دهیم مشکلی دارد ؟ 2- من چند روز قبل غسل جنابت را انجام دادم وبعد از یک یا دو روز بدون هیچ لذتی لباسم را مرطوب می بینم آیا منی هست یا خیر؟ 3- اگر غسل جنابت را انجام دادیم و ساعتهایی به اذان مانده است می توان بعد از غسل وضو گرفت؟
پاسخ:1-غسل احتیاطی نداریم؛ 2- رطوبتی که بدون لذت خارج شود منی محسوب نمی شود و غسل ندارد.3-غسل جنابت به خودی خود واجب نیست و وجوبش به خاطر نماز است و لذا اگر غسل به نیت طهارت از حدث باشدهرزمانی می توان انجام داد و اگر غسل باقی باشد و باطل نشده باشد هنگام نماز می توان با آن نماز خواند ولی اگر به خاطر نماز انجام می شود باید هنگام وقت نماز یا نزدیک نماز باشد وگرنه نمازخواندن با آن مشکل است.
******
سؤال: اگر برای نماز صبح غسل جنابت واجب شود میشود غسل را شب انجام داد و برای نماز صبح وضو گرفت؟
پاسخ:اگر کسی شب جنب شود و به قصد رفع کراهت و انجام طهارت غسل کند غسلش صحیح است و لازم نیست صبر کند تا صبح شود.
******
سؤال:در دوره ی نامزدی درصورت احتیاج به غسل آیا ممکن است به خاطر خجالت از والدین تیمم کرد؟و نماز خواندولی در اسرع وقت غسل را انجام داد؟ نام مرجع: آیت الله مکارم مدظله
پاسخ: در صورتی که شرایط غسل وجود دارد انجام آن واجب است و ترک آن حرام است. خجالت نباید مانع از انجام وظیفه شرعی گردد. موفق باشید
******
سؤال: 1- کسی که شب غسل جنابت بر او واجب شده و امکان غسل کردن نداشته باشد برای خوابیدن هم بایدتیمم کند یا نه؟
2- برای خوردن و آشامیدن چطور؟زیرا شنیده ام این اعمال در حال جنابت کراهت دارد.آیا تیمم بدل از غسل برای نماز کافی است یا باید وضو هم گرفت؟
3- آیادرمورد مرد و زن هم این موضوع تفاوتی دارد؟
4- آیا برای نماز با تیمم لباس ها را هم بایدعوض کرد؟
پاسخ: 1- شستن دستها رفع کراهت می کند ؛
2- برای خوردن و آشامیدن نیز همان شستن دست ها رفع کراهت می کند.
3- در این موارد تفاوتی بین زن و مرد نیست.
4- در صورتی که لباس ها نجس باشد عوض کردن واجب است وگرنه اشکالی ندارد
******
سؤال: در موردزنان اگر هنگام آمیزش دخول صورت نگیرد آیا غسل واجب است یا نه؟ سوال دیگر اینکه آیا استمناء غسل دارد و اگر دارد چه نیتی باید کرد؟
پاسخ: (1) انسان به دو طریق جنب میشود و غسل بر او واجب میگردد:
1- آمیزش و دخول – ولو هیجیک ارضا نگردند- ؛ 2- احتلام و خارج شدن منی در خواب یا بیداری حتی اگر آمیزش و دخولی انجام نگرفته باشد. بنابراین اگر از دختر یا زن، در خواب یا بیداری رطوبتی در اوج لذت جنسی خارج شود، آن رطوبت منی هست و نجس میباشد و غسل جنابت واجب میگردد.
(2) اگر کسی “نعوذ بالله” استمناء کند و رطوبتی در اوج لذت از وی خارج شود آن رطوبت نیز منی هست و نجس میباشد و غسل جنابت واجب میگردد و همان نیت غسل صحیح است.
******
سؤال: من در سوالهای مطرح شده دیدم که می توان در هنگام حیض بودن،تا پایان آن صبر کرد و بعد غسل جنابت و حیض رابا هم انجام داد حال سوال این است من چون می خواهم در دوران حیض قرآن بخوانم و باجنب بودن نمی توان دست به قران زد می توانم زودتر یعنی در دوران حیض غسل جنابت انجام دهم و بعد از پاکی از حیض غسل حیض انجام دهم؟
پاسخ: بله، غیر از غسل حیض هر غسل دیگری (واجب یا مستحب) را می توان انجام داد. اما در صورتی که پریود باشید مجاز به مس آیات قرآن نمی باشید ولی مس جلد قرآن و اوراق آن مانعی ندارد.
******
سؤال: آیا اگر بدن خیس باشد و با بدن خیس غسل کنیم اشکال دارد.
پاسخ: اشکال ندارد و با بدن خیس هم می شودغسل کرد.
******
سؤال: اگر در غسل بعداز شستن سر و صورت با طرف راست بدن طرف راست سر و با طرف چپ بدن نیز طرف چپ سر شسته شود. آیا اشکالی دارد؟
پاسخ: غسل سه مرحله دارد:1) شستن سر وگردن؛ 2) شستن طرف راست؛ 39 شستن طرف چپ بدن. و بنابرنظر آیت الله بهجت قدس سره ازبالا به پایین و اگر به این ترتیب رعایت نشود باطل است. ولی غسلی که شما انجام داده اید اشکالی ندارد اما دیگر شستن سر در هر مرحله لازم نیست. موفق باشید
******
سؤال: من مقلد حضرت ایت الله خامنه ای هستم و سوالات شرعی زیر را داشتم : 1-آیامیتوانم در مسائل مربوط به غسل به مرجع دیگری رجوع کنم (اصلا چه شرایطی لازم است تابتوان در مسئله ای رجوع کرد) ؟ 2-در دوش های حمام خانه ها معمولا آب پس از طی مسافتی(قبل از برخورد به کف حمام) بصورت قطره قطره در می آید آیا قطره قطره شدن آبکری که از دوش حمام فرو میریزد باعث قلیل شدن آن میگردد ؟ دراینصورت در مورد پاک شدن اعضای پایینی بدن ، چند بار شستن کافی است
پاسخ: رجوع به مرجعی که با مقام معظم رهبری مساوی می دانید بلامانع است. 2) به این مسائل توجه و اهمیت ندهید و کلا آبیکه از شیرها و دوشها می ریزد در حکم آب قلیل نیست.
******
سؤال: آیا به دلیل عدم کفایت آب یا آب گرمجهت انجام غسل واجب مثلا جنابت میتوان در تشت آبی ایستاد و با کاسه ای آب براعضای بدن ریخت به عبارت دیگر با آبی که از ریزش آب بر روی سایر اعضا به عمل می آیدو در تشت می افتد میتوان غسل نمود و 2 -آیا میتوان قسمتی از غسل را ارتماسی و قسمتیرا ترتیبی انجام داد مثلا سر را در تشت آب فرو ببرد و بقیه اعضا را ترتیبی غسل دهد.
پاسخ: اگر بدن قبلا از نجاست آب کشیده شود چنین غسلی با کیفیتی که فرموده اید اشکال ندارد. 2- بله می توان به صورتی که فرموده اید به نیت غسل تمام سر را داخل تشت کرد البته چنین غسلی نیز ترتیبی هست نه ارتماسی. ارتماسی ان است که یک مرتبه تمام بدن در فضای آب قرار گیرد. موفق باشید
******
سؤال: آیا غسل جنابت بر دختران هم واجب میشود؟
پاسخ: بلی گاهی واجب می شود 1- احتلام درخواب (یعنی خواب ببیند و رطوبتی در اوج شهوت و لذت از او خارج شود). 2- نعوذبالله استمناء کند (یعنی با خود یا دیگری بازی کند و کاری نماید که رطوبتی در اوج شهوت ولذت و ارضا شدن از او خارج شود.) موفق باشید
******
سؤال: اگر فردی دو غسل برگردنش باشدهر دویش واجب باشد چه طور باید غسل انجام شود نیت چه طوری می باشد
پاسخ: با یک غسل می تواند هر چه غسل هست نیت شود و لازم نیست غسل های متعدد انجام شود. موفق باشید
******
سؤال: 1.اگر قبل از اینکه غسل جنابت را انجام دهیم مایه منی را کامل خارج کرده و غسل نموده و چند ساعت بعد از غسل در اثر ادرار نشانه هایی از منی ببینیم باید دوباره غسل کرد؟ یا همان غسل صحیح میباشد؟؟ 2.آیا اصلن قبل از غسل باید کامل مایه منی خارج شود یا نه؟؟
پاسخ: اگر مرد باشد باید قبل از غسل ازمنی استبراء کند یعنی ادرار کند فایده استبراء از منی این است که اگر پس از غسل رطوبت مشکوکی مشاهده کرد غسل و نمازش باطل نمی شود. و حتی نجس هم نمی باشد ولی اگربعد از غسل و نماز مشاهده کرد غسل و نمازش اشکالی ندارد و نجس نشده است. موفق باشیداستبراء نکرده باشد و رطوبت مشکوکی ببیند غسلش باطل و نمازش را باید اعاده نماید. وبرای زن استبراء از منی نیست یعنی اگر رطوبت مشکوکی پس از آمیزش و قبل از غسل یا
******
سؤال: من ناخن های دستم را کاشته ام ولینمازم را با همین ناخنها میخوانم و عقیده دارم که نیت انسان مهم است و باید پاک باشد آیا نماز من باطل است؟
پاسخ:کاشتن ناخن اگر ضروری باشد اشکال ندارد و وضو و غسل و نماز هم با چنین ناخن صحیح است و ارتباطی با نیت یا به اصطلاح پاکی یا ناپاکی ندارد. موفق باشید
******
سؤال: شب جنب شویم وسرباز هم باشیم و وقت غسل نباشد حکمش چیست؟
پاسخ:برای نماز صبح باید تیمم کرد ولی برای نمازهای بعد باید وضو گرفت تا زمانی که بتوانید غسل کنید. موفق باشید
******
سؤال: عین نجاست را(منی) با دستمال کاغذی از بدن پاک می نماییم و بعد بدن را با مواد شوینده کاملا شستشو می دهیم و بعدغسل می نماییم بعد از چند ساعتی متوجه وجود تکه کوچکی از دستمال به بدن می شویم حکم این دستمال چیست . پاک است یا نجس حکم غسل چیست (در صورتی که دستمال کاغذی مانع آب نمی شود و ما علم به آغشته بودن آن به نجاست نداریم) اصلا نیازی به وارسی هست یا نه لطفا توضیح دهید
پاسخ:اگر بدانید که تکه کوچک دستمال کاغذی مانع بوده که غسل را از آن قسمت بدن به بعد لازم است اعاده کنید و نمازهای گذشته را نیز اعاده کنید ولی اگر شک دارید یا ندانید مانع بوده اعاده غسل لازم استولی اعاده نمازها لازم نیست. موفق باشید
******
سؤال:من دختر مجردم اگه با حرف زدن مثلا تو چت رطوبتی خارج بشه بدون ور رفتن به خودش ایا باید غسل کنه جوابم تو سایت بود ولی من می خوام مطمئن شم ممنون
پاسخ:دخترم اگر با چت به این حالت مبتلامی شوید انجام این کار جایز نیست و حرام است و اگر به گناه مبتلا می شوید ازدواج کردن بر شما واجب است. فقط در امر ازدواج سخن گیری نکنید. هر رطوبتی که در اثر لذت از کسی خارج می شود غسل ندارد مگر رطوبتی که با شهوت «یعنی در اوج لذت و ارضا شدن کامل» از انسان خارج شود. موفق باشید.
******
سؤال : چگونه غسل جنابت بکنم و اگر دستم به جایی که قبلا نجس بوده بزنم بدنم هنوز پاک است یا نه
پاسخ:کیفیت غسل به این شکل است که پس ازشستن و طهارت بدن، ابتدا سر و گردن را کاملا به نیت غسل با آب شستشو می دهد و سپس سمت راست بدن و در آخر هم سمت چپ بدن را به همان نیت غسل با آب شستشو می دهد و باهر طرف بدن مقداری از طرف دیگر بدن را نیز شستشو دهد تا یقین حاصل کنی که به همه جاآب رسیده است.
******
سؤال: من از خواب بلند شدم و هیچ یک از علامتهای حکم منی را ندیدم و شک کردم به اینکه غسل کنم یا نه ؛ و فکر کردم یکی از این علامتها رطوبت بدن هست امالباسم مرطوب نشده بود حالا آیا غسل واجب می شود و اگر شرایط غسل نباشد چه باید کردو اگر که غسل واجب نباشد و شک کنیم که لباس مرطوب شده یا نه ایا باید لباس را عوض کرد یا نه: با تشکر
پاسخ:به شکلی که نوشته اید غسل بر شماواجب نیست و هیچگونه وظیفه ای ندارید. موفق باشید
******
سؤال: من برای خواندن نماز ظهر و عصرغسل جنابت می گیرم ایا می توانم رد صورت باطل نشدن غسل با ان غسل نماز مغرب عشا هم بخوانم.
پاسخ:بله تا زمانی که غسل باطل نشده میتوانید نماز بخوانید. موفق باشید
******
سؤال: آیا چندتا غسل جنابت را می توان با یک نیت غسل جنابت انجام داد؟
پاسخ:اشکال ندارد.
******
سؤال: درچه صورتی غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
پاسخ:در دو صورت: 1) آمیزش و دخول ولو ارضا و اشباع نشود. 2) در صورت ارضا شدن ولو آمیزش و دخولی هم صورت نگیرد. ممکن است در خواب محتلم شود یا در بیداری با همسرش بازی و ملاعبه داشته باشد و رطوبت در اوج لذت خارج گردد.
******
سؤال: سلام آیا با غسل جنابت می تونم نماز بخونم (یعنی وضو نگرفته و به همان غسل اکتفا کنم)
پاسخ:بله می توانید نماز بخوانید و وضو لازم نیست تا زمانی که حدثی از شما سر نزند.
******
سؤال:درحین خواب نیمروزی احساس کردم جنب شده ام اما پس از بیدار شدن همه چیز خشک بوده واتفاقی نیوفتاده بود وتنها در انتهای مجرای تناسلی رطوبتی مشاهده گردید.آیا حکم گرفتن غسل جنابت برمن واجب شده است؟
پاسخ:آن رطوبت حکم منی را ندارد و غسل جنابت واجب نیست.
******
سؤال:سئوالی در مورد چگونگی غسل کردن(غسل ترتیبی) دارم یعنی اینکه خود شما چگونه غسل می کنید (غسل ترتیبی)چون چیزهایی که در رساله نوشته خیلی جزئی است 0 مثلا شما فرض کنید در زیر دوش حمام هستید چه کارهایی باید بکنید ؟
پاسخ:ابتدا: شستن سر و گردن(نه اینکه فقط سر را زیر آب کنید و بقیه بدن بیرون آب باشد). دوم: شستن سمت راست بدن از کتف به پایین. و سوم شستن سمت چپ بدن به همان صورت. باید گفته شود که با شستن هر طرف بدن باید کمی از طرف دیگر را نیز بشویید. امیدوارم متوجه مطلب شده باشید. موفق باشید.
******
سؤال:اگه کسی بعد از اذان صبح محتلم بشودحتما باید قبل از اذان ظهر غسل بکند؟
پاسخ:روزه اش درست است و غسل هنگام نمازظهر واجب می شود و لازم نیست قبل از اذان ظهر غسل کنید.

دسته بندی :
 • ۲۱۹ دیدگاه
 • سعید
 • ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
 • 51,503 بازدید
تبلیغات ویژهرزرو جایگاه
 1. raha گفت:

  منظورم اینه مثلا به ازای هر بار ارضا شدن چند غسل لازم است مثلا سه دفعه ارضا میشم 8 بار تو حموم غسل میکنم (شک)

  • سعید گفت:

   با سلام
   فرقی نمیکند شما صد بارم ارضا شده باشید جنب هستید و با یکبار غسل پاک میشوید
   خیلی ساده است هر بار ارضا شوید جنب هستید و باید غسل کنید

 2. Fateme گفت:

  سلام خسته نباشید من اکثر نظرهارو خوندم یجا گفتین اگه دخول داشته باشیم حتی اگه ارضا نشه زن و حسی نداشته باشه حتی باید غسل کنه یجا دیگ پرسیدن اگ زن ارضا نشه حسی ام نداشته باشه با دخول باید غسل کنه شما گفتین نه نباید غسل کنه دقیقا منظورتون چیه باید غسل کنیم یا نه بعد اگ ندونیم غسل بهمون واجبه و نماز بخونیم تکلیف نمازایی ک خوندیم چیه و اینکه اگه نتونیم بریم غسل کنیم شب برای نماز صبح مثلا به هر دلیلی میشه تیمم کرد لطفااااا لطفااااارجواب درست و دقیق یهم بدین من خیلی گیج شدم مقلدم هم آقای خامنه ای هستن

  • saeid گفت:

   اگر آلت مرد به مقدار ختنه گاه یا بیشتر به جلو یا عقب زن داخل شود هردو جنب می شوند گرچه از هیچ یک منی خارج نشود. و منظور از دخول ختنه گاه این است که به مقداری تو برود که دیده نشود. بنابراین همین که وارد مهبل شد و دیده نشد غسل واجب می شود . هر چند همه آلت داخل نشده باشد. و هر وقت شک داشتید به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه غسل لازم نمی شود.
   در مورد سوال دوم و سوم به رساله مرجع مراجعه کنید .

 3. ناشناس گفت:

  سلام
  بنده سوال کردم که اگر مردی یا زنی چیز حرامی مثل منی بخورد چه میشود
  شما فرمودید که حرام است و تکرار نکند
  سپس من عرض کردم که اگر آن کار را انجام دهد و تکرار کند چه اتفاقی برای شخص از نظر گناه یا جسمش می‌افتد؟

  • سعید گفت:

   با سلام
   خوب واضح است خوردن نجاسات احتمال ایجاد بیماری را زیاد میکند و جسم وی را درگیر میکند و ادامه گناه نیز روح فرد را درگیرمیکند

 4. ناشناس گفت:

  خب اگر آن کار را تکرار کند چه میشود؟
  (با توجه به جوابی که دادید)

 5. ناشناس گفت:

  سلام ممنون بابت جوابی که دادید…
  سوال:اگر شخصی چیز حرامی بخورد مانند برخی زنانی که منی میخورند چه حکمی دارد؟

 6. اشکان گفت:

  باسلام
  من روزه هستم.دیشب باخانمم سکس داشتم.ولی آب منی ازمن خارج نشد وارضاء نشدم.ولی خانمم ارضاء شد.واسه سحر غسل نکردم و نماز صبحو خوندم و روزه گرفتم.آیا روزه من باطله؟لطفآ سریع جوابمو بدین که روزه ام باطله یا که ن.

  • سعید گفت:

   با سلام
   با دخول حتی به اندازه ختنه گاه چه ازش مقعد چه از جلو باید زن و مرد غسل جنابت کنند و خوب قاعدتا روزه نیز باطل میگردد ولی حکم این که تکلیف کفاره و قضا روزه به چه صورت است باید به رساله مرجع مراجعه نمایید

 7. ناشناس گفت:

  سلام،اگر تا کنون به اشتباه غسل جنابت را انجام میدادم آیا نمازهایی که من خوانده‌ام باطل است؟لطفا توضیح دهید.

  • سعید گفت:

   اکثر مراجع عظام تقلید معتقدند؛ اگر غسل را به نحوى انجام داده که شرعاً باطل است [مثل اینکه ترتیب را رعایت نکرده باشد]، قضاى نمازهایى که در این حالت با حدث اکبر ]مثل جنابت[ خوانده، واجب است ولى روزه‌اش، اگر در آن هنگام اعتقاد به صحت غسل خود داشته، محکوم به صحت است.[۱] و قضا و کفاره ندارد. بنابراین، جهت صحت نمازی که می خواند باید غسل به صورت صحیح انجام گرفته باشد.

   در عین حال نظر بعضی از مراجع، آن است که اگر در یادگیری مسئله مقصر نبوده و کوتاهی نکرده باشد، غسلش صحیح است.[۲] و برخی نیز اصلاً ترتیب را در غسل، شرط نمی دانند.[۳]

   ضمائم:

   پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[۴]

   حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

   اگر غسل به کیفیتی که در رساله ها بیان شده انجام نشود، غسل باطل است و موجب رفع حدث نمى ‏شود. لذا نمازهایى که با چنین غسلى خوانده شده، باطل و قضاى ‏آنها واجب است. ولى روزه‏ها با فرض اینکه معتقد به صحت غسل به صورت مذکور بوده و بقاى بر جنابت، عمدى ‏نبوده است، محکوم به صحت است.‏

   حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

   اگر از روی جهل قصوری باشد اشکال ندارد.

   حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

   طبق فتوای اخیر ما رعایت ترتیب در غسل لازم نیست و همین که تمام بدن را به نیت غسل بشوید کافی است.

   حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

   به احتیاط لازم باید نمازهایش را اعاده کند.

   [۱]. حضرات آیات: خمینی، گلپایگانی، خامنه ای، بهجت، صافی؛ توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)، ج‌۱، ص ۷۵۹، س ۵۲۹؛ خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، استفتاءات ، ج‌۱، ص ۵۷، س ۱۲۱‌، دفتر انتشارات اسلامى ، قم ، پنجم، ۱۴۲۲ ه‍ ق؛ گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج‌۱، ص ۲۸۷، س ۱۰۸‌، دار القرآن الکریم، قم ، دوم، ۱۴۰۹ ه‍ ق. بهجت، محمد تقى، استفتاءات، ج‌۱، ص ۲۰۶، دفتر حضرت آیت الله بهجت، قم، اول، ۱۴۲۸ ه‍ ق.

   [۲]. آیت الله سیستانی.

   [۳]. آیت الله مکارم شیرازی.

   [۴]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.

 8. محمد گفت:

  سلام خواستم بگم که چگونه غسل کنم ینی اگر با آب خالی غسل کنم فرقی نداره با مواد شوینده مانند صابون و غیرهه ؟

 9. آزاده گفت:

  باسلام همسرم غسل جنابت بر گردن داشت و خوابید تا قبل ازاذان صبح غسل کنه اما خواب میمونه و بعد از اذان صبح بیدار میشه الان تکلیف روزش چی میشم روزه اش درسته یا باطله

  • سعید گفت:

   با سلام
   این سوال رو باید از دفتر مرجع همسرتون سوال کنید, زیرا شرایط و احکام در این خصوص متفاوت است ولی طبق بررسی که بنده کردم اگر کسی عمدا بر جنابت تا اذان صبح باقی بماند و غسل نکند روزه اش باطل میشود
   ولی این فرض که شخص خواب مانده است را باید از دفتر مرجع سوال کنند .

 10. reza گفت:

  سلام.اگر در چند مدتی غسل جنابت داشته باشم و تاحالا انجام ندادم باید چه کنم و اینکه برای همه ی آنها یک غسل باید کرد؟؟

  • سعید گفت:

   با سلام
   با یک غسل شما پاک میشوید و نیاز به چند غسل نیست
   ولی برای نماز و روزه هایی که در زمان جنابت انجام داده اید باید از مرجع سوال کنید که تکلیف انها چیست

 11. بیژن هستم گفت:

  سلام من وقتی میرم حمام بدون اینکه غسل گردنم باشه غسل جنابت میکنم برای ادای نماز آیا درست است

  • سعید گفت:

   با سلام
   دقیقا متوجه سوالتون نشدم
   ولی مراحل غسل باید کامل و به ترتیب باید انجام شود و در غیر این صورت غسل باطل است و در پی آن نماز و روزه ها صحیح نیست .

 12. جواد گفت:

  سلام من یه مدتی استمنا میکردم از ان جایی که غسل جنابت واجب است من چند تا غسل جنابت دارم ایا میشود همه ی ان‌هارا باهم گرفت؟
  من در اون مدت غسل نکرده ام و نماز و روزه ام را با پاک کردن بدن یعنی حمام رفتن انجام میدادم ایا نماز و روزه ام در این مدت باطل است؟؟

  • سعید گفت:

   با سلام
   یکبار غسل جنابت کافیست
   در مورد سوال دوم با دفتر مرجع تماس بگیرید تا نظر ایشان را بدانید

 13. زهرا گفت:

  سلامِ.اگر زنی ب اوج لذت برسد و شک کند ک رطوبت خارج شده یا ن غسل واجب است؟

 14. Setare گفت:

  سلام سارا هستم ۲۰ ساله تازه نامزد کردم با نامزدم گاهی سکس میکنم ولی چون تو هفته زود ب زود پیش هم رفتیم من وقت نکردم غسل کنم و اگ بعد از چن روز حموم برم واس غسل مشکلی داره پاک میشم و ایا بعد سکس تا چن روز وقت غسل هست؟ممنونم پاسخ بدین

  • سعید گفت:

   با سلام
   رابطه جنسی در حالت جنابت در اسلام نهی شده است در ضمن در حالت جنابت هیچ نماز و روزه ای از شما قبول نیست , پس بعد از هر رابطه جنسی که منجر به دخول و یا ارضا شدن شما میشود غسل نمایید .

 15. داریوش گفت:

  سلام من یک پسر ۱۸ ساله هستم شنیده ام که میگن کسی اگه ۴۰ روز غسل نداشته باشه کافر است و باید چگونه غسل کنیم چه نیتی بیاوریم؟

  • سعید گفت:

   با سلام
   شما برای غسل میتوانید چند نیت داشته باشید ولی اصولا اصلی ترین غسل ها غسل جنابت و غسل میت میباشد که برای مثال اگر کسی جنب شود و غسل نکند تمام روزه ها و نماز هایی که در ان حالت میخواند باطل است
   پس در نتیجه ابتدا غسل جنابت کنید سپس سر و صورت و گردن را به صورت کامل بشوید و سپس سمت راست بدن و سپس سمت چپ بدن را بشویید توجه بفرمایید که به تمام بدن باید اب برسد و مانعی برای اب وجود نداشته باشد
   این روش اصلی غسل است ولی به صورت دقیق تر در مورد ان تحقیق نمایید

 16. A گفت:

  سلام
  من یادم رف در آخر حمام غسل کنم چه کنم؟؟

 17. مجتبی گفت:

  سلام.
  من کلا آدم وسواسی هستم و غسل جنابتم خیلی طولانی و خسته کنندست .
  یعنی کلا حال غسل کردن ندارم.
  بخاطر همین موضوع هم خیلی مشکل دارم.
  خاک تیمم هم ندارم .
  چیکار کنم؟

  • سعید گفت:

   با سلام
   شک نکنید وسواس در عبادت از طرف شیطان است
   در نتیجه در زمانی که میشود غسل کرد تیمم باطل است
   در ضمن سعی کنید وسواس را کنار بگذارید و یک غسل نهایتا باید ۳۰ ثانیه وقت ببرد
   از امروز شروع کنید و مطمئن باشید خداوند از شما راضی خواهد بود

 18. sara گفت:

  سلام میشه لطفا جواب من رو بدین همینجا
  من منتظرم

 19. یک خانم گفت:

  با سلام
  من و همسرم هر دو آدم‌های معتقد و ملزم به رعایت احکام هستیم. اما متاسفانه امروز متوجه شدم که یک حکم مهم در روابط زناشویی رو نمی‌دونستیم و الآن خیلی خیلی ناراحت و کلافه‌ام از این بابت.
  این‌که به محض دخول انسان جنب می‌شه (حتی اگر احساس خوب یا ارضا در پی نداشته باشه) و باید غسل کنه.
  الآن تکلیف نماز و روز‌ه‌هایی که بعد از وجوب غسل تا زمان غسل بعدی انجام دادیم چی‌ می‌شه؟
  من حتی نمی‌دونم چه‌قدر بوده و یا دقیقا کی این مساله اتفاق افتاده.

  • سعید گفت:

   با سلام و عرض ادب
   این مورد مشکل پیچیده ای نیست و باید به رساله مرجعتون مراجعه کنید
   ولی حکم کلیش این است که نماز و روزه ها باطل و مقداری که مطمئنید رو دوباره قضا کنید
   البته تاکید میکنم باید با دفتر مرجع تماس حاصل فرمایید …

 20. pouria گفت:

  ببخشید من پوریا هستم میشه سریع جواب بدید

 21. پوریا گفت:

  سلام ببخشید من غسل نجابت انجام دادم ولی پس از ریختن اب روی خودم قسمتی از اب و کف روی بدنم دورن لگن اب افتاد ایا این اب نجس است و نمیتوانیم با ان اب غسل کنیم؟

 22. A...... گفت:

  سلام مخواستم ببینم وقتی رابطه زناشویی دارم و غسل نکردم میتونم قرآن بخونم از نظر شرعی مشکلی ؟؟؟

 23. شیرین گفت:

  با سلام و خسته نباشید.
  من خودم روی مسائل دینی حساسم مثل روزه و نماز و عسل…اما نامزد بنده با ابنکه به خداوند اعتقاد دارد اما به نماز و روزه و غسل اعتقادی ندارد…
  دیشب طی بحثی من از ایشون خواستم که خواهشا بعد وقتی غسل واجب میشود انرا انجام دهد ایشون خیلی پاکیزه هستند و قبل و بعد از رابطه حتما استحمام میکنن و از نظر پاکیزگی مشکلی نیست..ایشون به من میگن هدف از غسل در اسلام پاکیزگیه که من رعایتش میکنم خداوند چیزی به اسم غسل رو واجب اعلام کرده تا در زمان قدیم قبایل عرب به واسطه ی این واجب بودن پاکیزکی رو رعایت کنن.
  میخواستم ببینم حق با ایشونه؟؟یا اگر نه… من چجوری ایشون رو قانع کنم!کمکم کنید این مسائل برای من خیلی مهمه

  • سعید گفت:

   با سلام

   دلیل پزشکی غسل کردن

   آیا برای غسل کردن مخصوصا غسل های واجب مثل غسل حیض و جنابت دلیل پزشکی وجود دارد؟

   با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
   چنان که می دانید علت اصلی حکم نکات بهداشتی و مانند آن نیست. اما این گونه امور می تواند به عنوان حکمت های این حکم الهی مطرح باشد که در این جدای از بحث بهداشت عمومی و جنبه نظافتی غسل و برطرف کردن آلودگی هایی مانند خون و منی در اکثر غسل ها ، برخی از پزشکان در مورد فواید بهداشتی غسل های مختلف به نکاتی اشاره می کنند:
   الف- نشاط بخشیدن به بدن و ورزیده شدن آن از طریق تحریک پایانه های عصبی موجود در پوست.
   ب- کاهش احتقان خون در پوست و دستگاه تناسلی و دفع خون های جمع شده در این قسمت ها به سایر قسمت های بدن به ویژه قلب و مغز.
   ج- ایجاد نشاط قلب و حسن جریان خون در بدن و ورزش عضلات ارادی بدن؛ چون غسل یک فعالیت کامل و بسیار نرم عضلانی است.
   د- تامین سلامتی پوست؛ غسل به سلامت پوست بسیارکمک می کند تا این عضو فراگیر بهتر به وظایف متعدد خود که از مهمترین آنها، انتقال احساسات و تنظیم دمای بدن و حفظ سلامتی بدن است، عمل نماید.
   هـ- زدودن سلول های مرده، مواد چربی زائد و گرد و غبار و سایر آلودگی ها از پوست.(۱)
   یکی از مفسران در مورد فلسفه غسل و این که لازم است تمام بدن شسته شود، می نویسد:
   «خارج شدن منی از انسان، یک عمل موضعی نیست (مانند بول و سایر زواید) بدلیل این که اثر آن در تمام بدن آشکار می گردد و تمام سلول های تن به دنبال خروج آن، در یک حالت سستی مخصوص فرو می روند… طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعالیت های بدن را کنترل می کند، اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک. این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه ها و جهازات اخلی و خارجی گسترده اند.
   وظیفه اعصاب سمپاتیک، تند کردن و به فعالیت وا داشتن دستگاه های مختلف بدن است و وظیفه اعصاب پاراسمپاتیک، کند کردن فعالیت آنهاست…. و از تعادل فعالیت این دو دسته اعصاب نباتی، دستگاه های بدن به طور متعادل کار می کنند. گاهی جریان هایی در بدن رخ می دهد که این تعادل را به هم می زند. از جمله این جریان ها، مسئله ارگاسم (اوج لذت جنسی) است که معمولا مقارن خروج منی صورت می گیرد. در این موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتیک (اعصاب ترمز کننده) بر اعصاب سمپاتیک (اعصاب محرک) پیشی می گیرد و تعادل به شکل منفی به هم می خورد.
   این موضوع نیز ثابت شده است که از جمله اموری که می تواند اعصاب سمپاتیک را به کار وا دارد و تعادل از دست رفته را تامین کند، تماس آب با بدن است. و از آنجا که تاثیر «ارگاسم» روی تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده می شود، و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می خورد، دستور داده شده است که پس از آمیزش جنسی یا خروج منی، تمام بدن با آب شسته شود.»(۲)
   شاید بتوان گفت حدیث «تحت کل شعره جنابه»(۳) (در زیر هر مویی جنابت است.) اشاره به همین نکته دارد. علاوه بر این مساله، هنگام عمل آمیزش، در اثر حرکات شدید، اعصاب خسته و منقبض می شود و غسل کردن با آب گرم، اعصاب را منبسط و آنها را به حال طبیعی و عادی بر می گرداند و نیز جریان خون را در همه بدن تشدید و تجدید می نماید.»(۴)
   در پایان شما را به مطالعه مقاله حکمت ها و اسرار علمی غسل، از کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن کریم، ج دوم، صفحات ۳۵۷ تا ۳۶۱، نوشته دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، دعوت می کنیم.
   پی نوشت ها:
   ۱٫ دیاب، عبدالحمید، طب در قرآن، مترجمان علی چراغی و احمد قرقوز، انتشارات حفظی، تهران، ۱۳۸۳ش، ص ۱۳۰٫
   ۲٫ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ش، ج ۴، ص ۲۸۴ به بعد.
   ۳٫ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، موسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق، ج ۸۱، ص ۵۰، روایت ۲۱٫
   ۴٫ وحیدی، محمد، فلسفه احکام، انتشارات هاجر، تهران، ۱۳۸۳ش، ص ۲۵۲-۲۵۹٫
   موفق و موید باشید

 24. shotolat_talkh گفت:

  سلامم..میخواستم بدونم.اگه قبل از ازدواج طرفم ب من دست بزنه یا بوسه ولی تصمیممون ازدواج باشه گناه است!بازم تاکید میکنم هدفمون ازدواج باشه.ممنون میشم جواب بدید

 25. s@jad گفت:

  سلام.
  ببخشیدمن تاسحرخوابیدم بعدکه بیدارشدم دیدم جنب شدم.بایدتاقبل اذان غسل میکردم؟؟
  روزموخراب نکردم.تاقبل اذان ظهررفتم حمام.میخاستم بدونم روزه ام درست نبوده؟

  • admin گفت:

   با سلام
   اگر قبل اذان فرصت غسل داشته باشید و نروید روزه باطل که باید کفاره بدهید ، اگر بعد اذان جنب شدید و فهمیدید مشکلی ندارد غسل کنید کافی

 26. وحید گفت:

  ایا نمز خواندن با لباس زیر که اغشته منی باطل است؟

 27. ali گفت:

  سلام . من نیم ساعت مانوگده به تذان صبح جنب شده ام و الان ماه رمضان است میخوام بدونم میشه سحری رو خورد روزه گرفت فردا صبح رفت حمام ؟ مرحع ایت الله خامنه ای ممنون از سایت خوبتون

  • admin گفت:

   با سلام
   اگر قبل از اذان صبح جنب شده اید باید غسل جنابت کنید و الی باید کفاره بدهید ، ولی اگر بعد از اذان صبح جنب شده اید برای روزه مشکلی وجود ندارد

 28. رضا گفت:

  سلام
  من امروز روزه ام
  بعد اذان ظهر خوابیدم و بیدار شدم دوست داشتم ک جنب کنم
  ابم رو اوردم
  یعنی روزه ام باطل است؟
  در ضمن ۱۴ سالمه
  ممنون میشم بهم جواب بدین

 29. زهرا گفت:

  سلام خسته نباشید
  من و شوهرم عقد کرده هستیم اما هنوز خونه خودمون نرفتیم. سوالی داشتم میخواستم بپرسم و ممنون میشم که خیلی زود جوابمو بدید چون میخوام خیالم راحت باشه. من نیت روزه گرفتن کردم و شب رفتم حموم وقتی اومدم شوهرم خیلی دوست داشت که بامن رابطه داشته باشه( دخول) اما من گفتم که میخوام روزه بگیرم و نمیشه و اجازه ندادم. اما نصفه شب حال همسرم خیلی بد شد طوری که اصلا نمیتونست جلوی خودشو نگه داره منم این کارو انجام دادم کمی هم لذت بردم اما بعدش رفتم پایین تنه خود را کلا اب کشیدم چون شب حموم رفته بودم خیلی زشت بود برم دوباره غسل کنم خجالت کشیدم از خانواده اما واقعا دوست داشتم روزه بگیرم الان هم روزه ام. آیا درسته؟

  • admin گفت:

   عمل زناشویی و نزدیکی با همسر در روزهای ماه مبارک رمضان برای افراد روزه دار حرام و موجب بطلان روزه آنها می شود. اما در فاصله زمانی اذان مغرب تا اذان صبح این مورد اشکالی ندارد ، البته باید قبل از اذان صبح هر دو غسل جنابت نمایند [۱] اما کسانی مثل مسافر و مریضی که شرعا روزه بر آنها واجب نیست، اشکال ندارد. همچنین در هیچ یک از شب های ماه مبارک رمضان حتی در شب های قدر، این عمل حرام نیست و هیچ اشکالی ندارد. [۲]

   در هرحال در فرض سؤال بر هر یک از مرد و زن حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضای روزه، کفاره هم بر هر دو واجب می شود، [۳] که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام یک مدّ (ده سیر گندم یا جو یا برنج) است. [۴]

 30. A.H.A.M گفت:

  با سلام
  من پسری هستم هنگام خواب جنب شدم وقتی بیدار شدم به نیت غسل جنابت به حمام رفتم ولی یادم رفت که آخر حمام غسل کنم آیا واجب است که دوباره به حمام روم

  • admin گفت:

   با سلام
   نیت اولین شرط صحیح بودن وضو و غسل !! وقتی خود عمل انجام ندادید مشخص هنوز در حال جنابت هستید

 31. میلاد گفت:

  اگر غسل کردن بعدازچند روز صورت بگیرد گناه دارد

 32. علی گفت:

  سلام و خسته نباشد خدمت شما
  میخواستم ببینم که مایع مشکوکی که بعضی مواقع به مقدار خیلی کم از آلت خارج میشود منی است و غسل جنابت دارد؟؟؟
  لطفا زودتر جواب بدهید ممنون.

 33. م....... گفت:

  با سلام
  آیا وقتی که با خود ارضایی منی از بدن خارج شود آیا غسل واجب میشود؟

 34. شایان گفت:

  با سلام خسته نباشید
  من پسری هستم خیلی خود ارضایی میکنم ، و با دوست دخترم چند باری لب گرفتم ، و دوست دخترم خیلی دلش میخواد رابطه جنسی برقرار کنیم. اگر من با دوست دخترم رابطه جنسی برقرار کنم گناه است و چه حکمی دارد؟
  خواهش میکنم زود جواب دهید.

  • admin گفت:

   با سلام
   رابطه جنسی که چه عرض کنم ، لمس نامحرم نیز گناه بزرگی است و اتش جهنم در انتظار فرد گناه کار است !
   اگر رابطه جنسی اغاز کنید باید صد درصد ایشان را بگیرید ، البته گناه ان جایی نمیرود و بی ابرویی در دنیا و اخرت برای شماست
   سعی کنید پاک دامنی پیشه کنید و ازدواج کنید

 35. میثم گفت:

  سلام چرا کامنت گذاشتم جواب نمیدین.
  کامنتم اینه بعده اینکه خود ارضایی میکنم و مایع منی میریزم ، میرم حموم غسل میگیرم ولی بعدش که میام بیرون آب بی رنگ از من بیرون میاد خواستم بگین غسلم قبوله یا خیر؟

  • admin گفت:

   با سلام
   بعد از خروج منی باید استبرار کنید ، اموزش استبرار در گوگل موجود
   سپس ادرار کنید و سپس استبرار کنید و سپس غسل کنید تا مجاری ادراری منی باقی نماند

 36. حجت گفت:

  سلام.. ایا بعد ازجنابت عوض کردن پتو و زیرانداز که روش میخابیم لازمه

 37. محمد گفت:

  سلام اگه ما یه کاری کنیم که منی به لباس ما نخورد آیا وما فقط غسل کنیم بازم واجب است لباسمون رو عوض کنیم یا نه ممنون میشم جواب بدید

 38. امیرحسین گفت:

  با عرض سلام
  میخواستم بدونم کسی در روز چندبار خودارضایی میکنه، به تعداد دفعات باید غسل کنه یا یکبار غسل کفایت میکنه؟؟؟

  فقط یکم سریع لطفا

  • admin گفت:

   با سلام
   برای خواندن نماز نیاز پاک باشید و بعد غسل جنابت صورت نگرفته باشد
   برای چند بار جنب شدن نیز یکبار غسل کافی

 39. آرش گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید…
  میخواستم بدونم لب گرفتن با دختر هم سن و غریبه حرامه یا گناهه؟؟؟
  فقط یکمی زود…

 40. nae گفت:

  سلام منزن دارم یکیش الت مو میخوره ایا گنا نیست

 41. معصومه گفت:

  خیلی سایتتون عالیه و واضح توضیح میدید تشکر

 42. تارا گفت:

  سلام .ینی چی چرا جواب منو نمیدین؟۱۷و۱۸اذر من سوالمو مطرح کردم.دوباره میگم لطفا جواب بدین.
  من یه دختر۱۷ساله هستم۲سوال داشتم:
  ۱-اگه به دلیل داستان سکس خواندن یا فکرکردن رطوبتی از بدن خارج شود ایا غسل واجب است؟
  ۲-من چن سال پیش(۵یا۶سال بیشتره)خودارضایی وهم جنس بازی داشتم.اما وقتی متوجه اشتباهم شدم توبه کردم ودیگه تکرارش نکردم.اما غسلی نکردم یعنی نمی دونستم که غسل کنم.الان تکلیف من چیه؟
  ضمنامرجع تقلید من قبلا ایت الله خامنه ای بودن که ۱سال پیش به ایت الله سیستانی تغییرش دادم.
  تورو خدا جوابموبدین.خیلی ممنون.باتشکر

  • admin گفت:

   با سلام
   این مورد از دفتر مرجع بپرسید !
   اگر خودارضایی کردید غسل به شما واجب بوده و نماز ها اشکال پیدا کرده و مقداری که مطمئن هستید را باید دوباره بخوانید مواردی که شک دارید لازم نیست
   بهترین راه توبه واقعی به درگاه الهی است

 43. مریم گفت:

  سلام غسل جنابت زمان مشخصی داره؟

 44. z گفت:

  با سلام
  من یه دختر هستم
  خود ارضایی هم نمیکنم
  اصولان سعی دارم که فیلم یا مطلب سکسی هم نخونم
  اما هر بار که حمام میروم بنا بر احتیاط غسل جنابت میکنم(میگم ممکنه تو خواب منی ازم خارج شده باشه یا…)
  میخواستم بدونم حکمش چیه
  اشکالی که نداره
  و اینکه میشه با اون غسل نماز بخونم
  ممنونم از وبلاگ خوبتون

 45. زاله گفت:

  سلام تورخدازودجوابموبدین.من مرجع تقلیدم سیستانی است والان نمی تونم تماس بگیرم.چن وقته دنبال یکی میگرم جواب بده ولی خجالت…اگردرحالت حیض استمناکنیم غسلش چه جوریه؟کفاره داره؟

  • admin گفت:

   با سلام
   توبه واقعی کنید ، برای غسل هم میتوانید هم نیت غسل جنابت و هم غسل حیض کنید
   البته بایست پاک شده باشید

 46. bahar گفت:

  سلام. می خواستم بدونم اگر منی مرد روی زن ریخته بشه بدون اینکه زن جنب شده باشه ایا غسل به زن واجب میشه?

 47. محمد گفت:

  اگر کسی ارضا شود و بادیگران سلام کند ایا دیگران باسلام کردن با او نجس میشوند

 48. سیمین گفت:

  سلام؛
  دختر من ۱۵ سالشه و میگه بعد از بعضی لذتا مثل فکر کردن به شخصیتایی که دوست داره،رطوبتی رو لباسش حس میکنه.
  لطفا راهنمایی کنید،آیا غسل جنابت بر اون واجبه؟

  • admin گفت:

   با سلام
   جواب شما در حالت کلی خیر است نیاز به غسل ندارند ولی برای توضیحات تکمیلی متن زیر را بخوانید
   پاسخ کامل:
   رطوبتی که در اثر دیدن صحنه های فیلم از انسان خارج می شود (مذی) نام دارد که پاک است و غسل لازم ندارد.
   تنها در صورتی حکم به منی بودن رطوبت می شود که انسان یقین داشته باشد که رطوبت خارج شده منی است و یا این که نشانه های منی را داشته باشد.
   توضیح :
   اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود، جنب می شود.
   به دیگر سخن زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند، جنب می شود و اگر یقین پیدا نکند جنب نمی شود. بنا بر این مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود، چون به اوج شهوت نرسیده، جنب نمی شود و رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند. (۱)
   اوج لذت و شهوت به حالتی گفته می شود که در آن حال معمولا انسان از خود بی خود می شود و لذت زیادی می برد و منی بیرون می ریزد. و بعد از تمام شدن آن حالت، انسان احساس تخلیه شدن و ارضا می کند و حالت شهوتش تمام می شود و بدنش سست می شود و حالت تحریک آمیزی که قبل از تخلیه شدن داشت، دیگر آن حالت را ندارد. مثل این که انسان گرسنه دلش غذا می خواهد؛ ولی وقتی غذا خورد و سیر شد، دیگر میل به غذا ندارد.
   بنا بر این آن رطوبتی که بعد از دیدن فیلم از شما خارج می شود، پاک است و غسلی بر شما واجب نمی شود.
   ترشحاتی که در دوران عادت از انسان خارج می شود، خون است و ربطی به لذت جنسی ندارد.
   لطفا هرگاه سوال شرعی می پرسید ، نام مرجع تقلید خود را ذکر کنید تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهیم .
   پی نوشت:
   ۱٫ آیت الله خامنه ای، استفتائات، س ۱۷۱ .

 49. محمدرضا گفت:

  باسلام خدمت من از بس مورد های زیادی در مورد غسل دیدم گیج شدم میخواستم بینم وقتی غسل میکنیم هنگام شستن سر گردن صورت دست ها باید این کار انجام بدن یا نباید از دست ها استفادع کرد.هنگام شستن سمت راست بدن پا ها نیز باید دست کشید ویا جاهایی میشود از دست چپ استفاده کرد یا خیر باتشکر از شما

  • admin گفت:

   با سلام
   برای مثال وقتی نیت شستن سمت راست را دارید باید به تمام نقاط اب برسد میتوانید از دو دست استفاده کنید

 50. مهدی گفت:

  سلام خسته نباشید اگر زنی هم غسل جنابت داشته باشد و هم حیض و اگر فقط جنابت را انجام دهد آیا جنابت کفایت از حیض هم میکند یا خیر ممنون

  • admin گفت:

   با سلام
   شما در یک غسل میتوانید چند نیت همزمان کنید برای مثال در یک غسل نیت غسل حیض و جنابت و جمعه و میت را کنید !

 51. محمد گفت:

  سلام من دیشب جنوب شدم متوجه شدم زود بیدار شدم رفتم دستشوری اب ازم بیرون اومد حالت اوج لذت داشتم بعد خود ارضای کردم غسل واجب است

 52. حسین گفت:

  سلام. من جنب شدم و نیت کردم ک غسل جنابت کنم ولی وقتی حمام رفتم یادم رفت مراحل غسل را انجام بدم فقط خودم رو شستم و از حموم اومدم بیرون. ایا هنوز جنب هستم ؟ تکلیف نجس پاکی لباس هام چیه

 53. hamid گفت:

  سلام با عرض خسته نباشید من پسری 15ساله هستم و خود رضایتی داارم وهربار که میزنم غسل می کنم باید نیت کنم

  • admin گفت:

   با سلام
   غسل نیت غسل جنابت کنید کافی !
   در ضمن سعی کنید به مرور بین این کار زشت فاصله زیاد کنید تا ضرر کم و کم شود

 54. آوا گفت:

  ممنونم از راهنماییتون …
  1 سوال دیگه میشه وقتی پریودم دخول انجام بشه ولی با استفاده از کاندوم که عفونت ایجاد نشه؟

  • admin گفت:

   سلام مجدد
   در دوران پریود دهانه رحم باز میباشد و هم میکروب و عفونتی به راحتی میتواند داخل شود
   ورود و خروج الت چه با کاندوم و چه بی کاندوم امکان عفونت وجود دارد ولی با کاندوم خطر را فقط کاهش میدهد

 55. ناشناس گفت:

  سلام،چرا جواب کامنت قبلیمو ندادید؟

 56. عماد گفت:

  سلام.اگر از شخصی در یک روز چندبار منی خارج شود ،وی چه تعداد غسل باید انجام دهد؟

  • admin گفت:

   با سلام
   پس از جنب شدن باید غسل کرد
   شما وقتی جنب میشوید ! اگر ده بار دیگر منی از شما خارج شود باز در حال جنابت هستید و یکبار غسل کافی است

 57. آوا گفت:

  سلام میخواستم ببینم وقتی با همسرم امیزش و دخول داریم غسل واجب میشه همسرم رو 2 ماه یکبار 1هفته میبینمو در روز چندبار امیزش و دخول انجام میدیم میشه غسل کرد ولی فقط بدن رو ابکشی کرد ولی سر و موهارو نشست موهام بلنده و دیر خشک میشه حتی با سشوار خیلی زبر و بد میشه …؟؟؟
  و اینکه چون دیر به دیر همیدیگرو میبینیم حتی اگه من پریود باشم بازم رابطه بر قرار میکنیم هر دو راضی هستیم و دخول انجام میشه میخواستم ببینم حرامه؟؟؟

  • admin گفت:

   با سلام
   1: در حال جنابت نماز و روزه باطل است
   2: دخول در زمان عادت ماهیانه حرام است زیرا باعث عفونت شدید رحمی برای زن میشود

 58. مریم گفت:

  سلام.ایا کسیکه در روز چندبار جنب میشه باید بعداز هربار جنب غسل کنه تا بتونه نماز بخونه؟

 59. م.م گفت:

  سلام
  دختری هستم که غسل جنابت بهم واجب شده
  اما نمیتونم برای نماز صبح حمام برم
  میتونم تیمم کنم؟

 60. RM گفت:

  استبرا از چه زمانی و سنی نیازه و من هرکجا طریقشو میخونم یاد نمیگیرم میشه طریقشو بگید

  • admin گفت:

   با سلام و عرض ادب
   دوست عزیز به صورت خیلی ساده بخواهم توضیح دهم در استبرا هدف خروج ادرار باقی مانده در مجاری الت میباشد
   برای این کار به صورت خیلی ساده با انگشت شصت و اشارتون از ته الت بگیرید و تا سر الت بیارید ، با این عمل شما متوجه میشوید که ادراری باقی مانده خارج میشود
   این عمل سه بار انجام دهید ولی توجه کنید سفت فشار ندهید همین که ادرار خارج شود ارام کافی

 61. امیر گفت:

  من بعد از خود ارزایی حواسمو جمع میکنم منی روی لباسم نریز در این صورت اگر بعد از غسل همون لباس هارو بپوشم اشکالی نداره

  • admin گفت:

   با سلام
   سعی کنید تا میتوانید بین این عمل شنیع فاصله بندازید تا به کلی ترک کنید
   بعد از غسل اگر لباس ها نجس نشده باشد پوشیدن بلا مانع است ولی بهتر تعویض کنید

 62. محمد گفت:

  اگر شک کنیم که جنب شده ایم آیا باید غسل کنیم؟

  • admin گفت:

   با سلام
   اول تعریفی از جنب شدن داشته باشید بعد تصمیم بگیرید
   چون جنب شدن حالتی نیست که شک درونش معنا دار باشد !
   ولی اصولا بین دو حالت ما فرض میکنیم شک غلط است
   ولی ترجیها برای اطمینان به دفتر مرجع تماس بگیرید

 63. حسینی گفت:

  باسلام
  اگربه نیت غسل شب قدرقسمت سررابشوییم وبعدش نیت غسل حیض رانیزبه ان اضافه کنیم که این غسل برای هردویاسه نیت باشد.ایابایدمجدد سروگردن راشست یااینکه ادامه غسل راانجام دادوطرف راست انجام داد صحیح است
  یاحق

 64. علي گفت:

  دوباره ميپرسم چون شايد نيوده.
  من مقلد اقاي خامنه اي هستم.
  چند روز پيش غسل جنابت داشتم.
  بعد دو سه روز متوجه شد مقداري رنگ روغن روي بدنمه ولي شک دارم مربوط به قبل غسل بوده يا بعد غسل چون هم قبل و هم بعد غسل با رنگ کار ميکردم.
  ممنون

 65. ناشناس گفت:

  ببخشید ویژگی های منی چیست

 66. حسین گفت:

  سلام.آیاکسی غسل جنابت براو واجب شده باشد.در آوردن پول از سرکار حلال میشود یانه؟

  • admin گفت:

   سلام
   کار کردن در حال جنابت حرام نیست ولی خوب بهتر برای حال خوش و تمدد اعصاب ابتدا غسل کنید و بعد به سر کار بروید

 67. مجتبی گفت:

  بعد از چندی متوجه شده ام غسل جنابتم به ترتیب نبوده و نمیدانستم … نماز ها باطل است ؟

 68. تارا گفت:

  با مطالعاتی که داشتم احساس میکنم غسل بر من واجب نیست چون بدنم نه سست میشه نه احساس خستگی میکنم ابم هم که نمیاد اما یه لذت چند ثانیه در وجودم حس میکنم که شک دارم غسل بر من واجب هست یا نه،لطفا راهنمایی بفرماید

 69. تارا گفت:

  سلام من با همسرم امیزش میکنم حس میکنم ارضا میشم اما ابم نمیاد خواستم بدونم غسل بر من واجب هست یا نه؟

  • admin گفت:

   با سلام
   در زنان پروسه نشانه های ارضا بسیار پیچیده است و باید در مورد به رساله مراجعه کنید
   ولی وقتی احساس ارضا شدن میکنید غسل واجب است ، در مورارد دیگر نیز باید دقیق مطالعه شود

 70. m.s گفت:

  سلام. .من بعد از غسل واجب متوجه شدم روی انگشت شست پام ی تیکه خیلی کوچیک چسب هست خیلی مقدارش کم بوده حالا غسلم اشتباه است؟؟؟؟؟ لطفا سریع جواب بدید ممنونم

  • مدیر گفت:

   با سلام و عرض ادب
   اگر چسب روی انگشت پای راست شماست که باید طرف راست را دوباره بشویید و بعد از ان طرف چپ را بشویید اما اگر روی انگشت پای چپ شماست باید فقط طرف چپ را یک بار دیگر بشویید

 71. ali گفت:

  سلام درماه رمضان فردی بعد از اذان مغرب غسل جنابت نماید وبعد استمنا کند حکمش چیست؟

  • مدیر گفت:

   با سلام و عرض ادب
   اگر بعد از انجام غسل دوباره استمنا کند دوباره وارد حالت جنابت میشوید و باید دوباره برای نماز و روزه غسل انجام دهید

 72. نفس گفت:

  قبل سحر یعنی قبل ادان صبح؟

 73. نفس گفت:

  آیا غسل احتیاطی جنابت در یکی از شب های ماه رمضان درست است؟خواهشا سریع وهمین الان جواب بدین

 74. گل يخ گفت:

  سلام
  ميخواستم بدونم اگر زن با عمل دخول ارضا نشه و لذتي نبرده باشه آيا غسل بر او واجب ميشود؟
  خواهش ميكنم زودتر جواب بديد

 75. نفس گفت:

  غسل جنابت فرقی با غیل های دیگر دارد؟

 76. mahs0a گفت:

  سلام خسته نباشید آیا وقتی نزدیکی داشته باشیم با همسربعدش نتونیم حمام بریم غسل کنیم آیا میشه روزه گرفت

  • مدیر گفت:

   باسلام و عرض ادب
   بعداز نزدیکی با همسر در صورتی که در جایی هستید که اب وجود دارد باید غسل کنید زیرا حکم شرعی این است که در حالت جنابت نمیتوان نماز و روزه را ادا کرد

 77. ح. ک گفت:

  سلام . غسل جنابت برگردن داری و یکدقیقه برای اذان وروزه گرفتن فرصت داری.اگر هنگام غسل کردن اذان صبح گفته بشه . وما ادامه ی غسلو انجام بدیم. روزه ی اونروز ما چه حکمی داردکه در وسط غسل اذان گفته شده !!!!!!! ؟؟

  • admin گفت:

   در هر شرایطی روزه ان روز باید گرفته شود
   در این شرایط میتوانستید تیمم کنید
   ولی بهتر است با دفتر مرجع نیز تماس بگیرید ببینید به شما قضای روزه میخورد یا خیر

 78. نفس گفت:

  یعنی غسل های جنابتی که انجام داده ام صحیح است وبا مشاهده خون استحاضه باطل نمیشود

 79. نفس گفت:

  سلام ببخشید یک سوال دیگر من الان خون استحاصه مشاهده کردم آیا غسل جنابتی که با غسل حیض پس اتمام خون حیض به جا آورده ام صحیح نیست وهم اکنون هم د حالت استحاضه و هم در حالت جنب هستم .لطفا سریع پاسخ دهید.مرجع تقلید آبت الله خامنه ای

  • مدیر گفت:

   با سلام
   شما میتوانید نیت کنید که هم غسل جنابت و هم غسل حیض رو با یک غسل انجام دهید در واقع با دونیت یک غسل انجام دهید و کاملا صحیح است
   با ماهده خون استحاضه باید فقط یک غسل برای استحاضه انجام دهید

 80. نفس گفت:

  سلام من دوعسل حیص و جنابت به گردنم بوده اگر ابتدا عسل جنابت انجام دهم و سپس غسل حیض عسل هایم صحیح است؟

 81. Fatemeh گفت:

  سلام من نامزد دارم و نزدیکی داریم،ولی کسی نمیدونه،و نميتونم بخاطر خجالت و حیا به کسی بگم.. نزدیک ماه رمضون هم هست،و خجالت میکشم پیش مادر شوهرم حموم برم،آیا میتونم تیمم کنم بجای غسل؟؟
  خواهش میکنم جواب بديد…خیلی فکرم درگیره!

 82. Mahdi گفت:

  آیا میتوان اگر غسل جنابت به گردنمان است روزه بگیریم

 83. سلام گفت:

  سلام
  هنگام خروج بول از مجرای وپس از آن اعمال استبرا ،منی خیلی کمی خارج شود درواقع همزمان با استبرا احتیاج به غسل جنابت دارد.؟؟

 84. zyinab گفت:

  سلام میخواستم بپرسم بعداز خود ارضایی میتوان غسل کرد مثلا یک یا دوساعت بعد یا باید ۲۴ساعت بعد غسل کرد؟
  مرسی

  • admin گفت:

   با سلام
   بعد از جنب شدن بهتر سریعا غسل کرد
   در ضمن در حالت جنابت نماز خواندن باطل و یک سری اعمال دیگر نیز حرمت دارد

 85. امیر گفت:

  ایا وقتی که شک داری جنوب شدی میتوان نماز واجب خود را خواند

 86. فرشته گفت:

  با سلام خانمی ۲۸ ساله هستم و در حال شیر دادن خواستم بپرسم بدون غسل ب بچه شیر دادن چ اشکالی دارم لطفا ایمیل کنیین ممنون

  • admin گفت:

   با سلام روایت با وضو به بچه شیر دهید
   در این مورد به دفتر مرجع تماس بگیرید ولی بدونید طهارت روی روح و روان بچه تاثیر دارد

 87. علی گفت:

  سلام یه سوال داشتم مثلا اگه من حمام برم و بعد بدنم خیس باشه غسل بکنم اشکال نداره با تشکر

 88. امید گفت:

  با سلام من پس از هربار جنب شدن غسلمو میگیرم ولی همیشه قبل از غسل بدنمو کامل میشورم مثل داخل گوش و بینی و آلت تناسلی و ناف و غیره و سپس غسل میگیرم ولی در هین غسل دست به داخل گوش ها یا بینی نمیزنم و بروی آلت تناسلی و کف پا دست نمیکشم میخواستم بدونم غسل ها و نماز و روزه هایی که خواندمو گرفتم باطله؟

  • admin گفت:

   با سلام

   شما از این به بعد حتما با نیست هر قسمت رو غسل کنید
   برای نماز های قبلی با دفتر مرجع تماس بگیرید

 89. ali گفت:

  سلام.ببخشید من سیزده ساله ام و در وقت رفتن ب مدرسه با توجه ب نظرات دوستان فهمیدم ک جنب کردم ولی نمیتوانم غسل بگیرم میشپد بعد از بازگشت از مدرسه غسل بگیرم؟

  • admin گفت:

   با سلام
   بله مشکلی ندارد
   ولی اگر صبح بلند از خواب میشوید و میبینید جنب هستید بهتر سریع غسل کنید و بعد بروید مدرسه

 90. علی گفت:

  سلام
  من وقتی صبح از خواب بیدار شدم متوجه نشدم که جنب هستم و نماز خواندم و همچنین نماز ظهر را هم خواندم اما بعد ااز آن متوجه این موضوع شدم . آیا باید دوباره بخوانم ?! مسجد هم رفتم حکم این چیه ?! مرجع من آقا هستن
  لطفا جواب رو ایمیل کنین ممنون

 91. رهایی گفت:

  سلام
  من تازه ازدواج کردم و بعد ازدواج متوجه شدم همسرم اهل نماز و روزه نیست
  حتی غسلی که جنتبت باشه و واجبه صروری نمیبینه
  دلایلی داره که نمیتونم جوابی داشته باشم
  معمولا هر روز با هم آمیزش داریم و من نمیتونم هر روز برم حموم
  حکم نمازهایم چگونه می شود ؟

  • admin گفت:

   با سلام
   در حالت جنابت امکان نماز خواندن نیست ولی بهتر به دفتر مرجع زنگ زده و توضیح دهید شرایط را شاید اجازه دهند با تیمم نماز بخوانید …
   در مورد غسل بعد از جنابت هم باید خدمتتون عرض کنم دلیل علمی دارد و تا غسل صورت نگیرد سیستم بدن نامیزان است متن زیر را به دقت بخوانید :

   يكي از مفسران در مورد فلسفه غسل و اين كه لازم است تمام بدن شسته شود، مي نويسد:
   «خارج شدن مني از انسان، يك عمل موضعي نيست (مانند بول و ساير زوايد) بدليل اين كه اثر آن در تمام بدن آشكار مي گردد و تمام سلول هاي تن به دنبال خروج آن، در يك حالت سستي مخصوص فرو مي روند… طبق تحقيقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتي وجود دارد كه تمام فعاليت هاي بدن را كنترل مي كند، اعصاب سمپاتيك و اعصاب پاراسمپاتيك. اين دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه ها و جهازات اخلي و خارجي گسترده اند.
   وظيفه اعصاب سمپاتيك، تند كردن و به فعاليت وا داشتن دستگاه هاي مختلف بدن است و وظيفه اعصاب پاراسمپاتيك، كند كردن فعاليت آنهاست…. و از تعادل فعاليت اين دو دسته اعصاب نباتي، دستگاه هاي بدن به طور متعادل كار مي كنند. گاهي جريان هايي در بدن رخ مي دهد كه اين تعادل را به هم مي زند. از جمله اين جريان ها، مسئله ارگاسم (اوج لذت جنسي) است كه معمولا مقارن خروج مني صورت مي گيرد. در اين موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتيك (اعصاب ترمز كننده) بر اعصاب سمپاتيك (اعصاب محرك) پيشي مي گيرد و تعادل به شكل منفي به هم مي خورد.
   اين موضوع نيز ثابت شده است كه از جمله اموري كه مي تواند اعصاب سمپاتيك را به كار وا دارد و تعادل از دست رفته را تامين كند، تماس آب با بدن است. و از آنجا كه تاثير «ارگاسم» روي تمام اعضاي بدن به طور محسوس ديده مي شود، و تعادل اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم مي خورد، دستور داده شده است كه پس از آميزش جنسي يا خروج مني، تمام بدن با آب شسته شود.»(2)
   شايد بتوان گفت حديث «تحت كل شعرة جنابة»(3) (در زير هر مويي جنابت است.) اشاره به همين نكته دارد. علاوه بر اين مساله، هنگام عمل آميزش، در اثر حركات شديد، اعصاب خسته و منقبض مي شود و غسل كردن با آب گرم، اعصاب را منبسط و آنها را به حال طبيعي و عادي بر مي گرداند و نيز جريان خون را در همه بدن تشديد و تجديد مي نمايد.»(4)
   در پايان شما را به مطالعه مقاله حكمت ها و اسرار علمي غسل، از كتاب پژوهشي در اعجاز علمي قرآن كريم، ج دوم، صفحات 357 تا 361، نوشته دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، دعوت مي كنيم.

 92. م ن گفت:

  سلام من و همسرم درروز۳بار امیزش داریم ایا باید رقبل از هر نماز غسل کنم؟برام سخته روزی چندبار حموم برم

  • admin گفت:

   با سلام
   در صورتی که در هنگام به جا اوردن نماز واجب حالت جنابت داشته باشید بایست حتما غسل کنید
   سعی کنید روزی یکبار امیزش داشته باشید تا هم لذت بیشتری ببرید و هم از این امر زده نشوید

 93. a گفت:

  با سلام من چند ماهه که نامزدم و تو این چند مدت روابطی[بدون دخول] با نامزدم داشتم در اول رابطه که تحریک میشم مایعی ازم بیرون میاد ولی بعد که به ارضا نزدیک میشم و به لذت میرسم دیگه مایعی بیرون نمیاد میخواستم بدونم غسل بر من واجب میشه یا نه؟ واینکه لباسام جنس میشه یا نه؟

 94. pouria گفت:

  سلام اگه یه فردی ۳ بار ارضا شده باشه ولی ۲بار غسل کرده باشه حکمش چیه ؟ یعنی به برای هر بار ارضا شدن باید یک بار غسل کرد یا همون بار اخر کافیه؟

  • admin گفت:

   با سلام

   خیر ده بار انزال هم باشد یک بار غسل کافی است
   ولی حتما حتما بعد هر انزال ادرار کنید تا مجری سنگ نگیرد
   و حتما غسل کنید

 95. مريم گفت:

  با سلام من هر روز كه بهد از كار به خانه باز ميگردي هنگام تعويض لباسم متوجه مائع سفيد رنگي ميشوم كه به لباسم خورده بدون اينكه من متوجه شده باشم ميخواستم ببينم بايد براي خواندن نماز غسل بكنم در ضمن هيچ گونه احساس لذت و غيره را حس نميكنم بعضا اصلا متوجه نميشوم كه چيزي اتفاق افتاده با سپاس

 96. هادی گفت:

  باسلام من پسر هستم میخاستم بدونم اگ باخوندن داستان سکس یا فکر سکس لباسمن خیس شود ایا به معنی جنب شدن هس؟؟؟؟؟؟

  • admin گفت:

   با سلام با خروج منی غسل واجب میشود
   منی با جهش و لذت زیاد بیرون میجهد ولی اب های دیگر خیر به این شکل نیست

   توجه کنید این کار شما به شدت گناه دارد پس ترک کنید

 97. امیر گفت:

  اگر در غسل جنابت (ترتیبی )موقع شستن نیمه راست و نیمه چپ بدن سر و گردن هم به همراه آن کامل شسته شود غسل صحیح است یا اشکال دارد؟

 98. Ali گفت:

  اگر کسی به نیت غسل به حمام برود و بعد از چند ساعت در غسل خودش شک کند که آیا انجام داده یا نه حکمش چیست؟

 99. یک نفر گفت:

  سلام ممنون از سایتتون میخواستم بدونم اگه منی بریزم می تونم به دون انکه غسل کنم نماز بخونم

 100. younes گفت:

  خیلی ممنون از راهنمایی
  هایتون

 101. مهدی--- گفت:

  اگر من غسل جنابتی داشته باشم بعد بدون غسل جنابت وضو بگیرم و نماز بخوانم و غسل رو بزارم برا بعدا آیا نمازم باطله؟ جواب رو اگ میشه ب ایمیلم بفرستید ممنون میشم

 102. الهام گفت:

  سلام.من چند روز پیش سکس داشتم.ولی لاپایی بوده.منی ازم خارج نشده.ولی در مورد سکسم شک دارم که باید غسل کنم یا نه.ممنون میشم جواب بدید

  • admin گفت:

   با سلام بهتر با دفتر مرجع تماس بگیرید
   ولی در حالت کلی لذت جنسی برای خانم ها غسل واجب میشود حتی اگر رطوبتی دیده نشود

 103. شیوا گفت:

  سلام،دختر مجرد هستم ،24ساله،تا کنون جنب و خودارضایی نداشتم و اطلاعات دقیقی درباره شهوانی شدن خانم ها ندارم که به چه شکل است،بر حسی اتفاق داستان سکسی خواندم و حالتی داشتم که انگار استرس دارم اما حال خیلی عجیبی نداشتم که در موقع خوندن احساس خیسی کردم،ایا غسل واجب هستم؟ ایا این همان منی است؟ اگر ممکن است میشود خیلی زود منو از سردرگمی نجات بدین؟خیلی نگرانم

  • admin گفت:

   با سلام
   مایعی که همراه با لذت از خانم ها خارج میشود باعث میشود که غسل واجب شود
   در ضمن به هیچ وجه خودتون رو درگیر این مسائل نکنید و فقط به ازدواج فکر کنید

 104. اروشا گفت:

  سلام اگه بدن مرطوب بشه در اثز لذت اما به ارگاسم نرسیده باشد گفتید غسل واجب نیست
  حالا اگه شورت هم مرطوب شده باشد نجس است؟

 105. نفس گفت:

  سلام اگه درحال خودارضایی باشی نیمه ی کارپشیمون بشی ولی خیس شده باشی ایاغسل دارد مقلد سیستانیم

  • admin گفت:

   با سلام و عرض ادب

   متن زیر رو به دقت بخونید (( طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگاسم و اوج لذت جنسی) باشد درحکم منی است و باید غسل جنابت کند )))
   از دو راه جنابت حاصل می شود:

   1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.

   2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار. [1]

   طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگاسم و اوج لذت جنسی) باشد درحکم منی است و باید غسل جنابت کند. [2] ، [3]

   بنا بر این واجب است بعد از هر مقاربت و نزدیکی زن و مرد غسل جنابت انجام دهند چه از آنها منی خارج شود یا نشود.

 106. سروش گفت:

  باسلام
  من پسری 14هستم ودر خیلی چیز ها شک میکنم. چه باید بکنم که این شک ازبین برود؟
  مانند:ایا غسل جنابتی که گرفته ام درست است یا نه؟و اگر درست نباشد دوباره غسل میکنم.
  متشکرم

  • admin گفت:

   با سلام
   شک جائز نیست
   اگر شک میکنید غسل درست بوده یا نه پس درست بوده !!!
   اگر شک میکنید رکعت سوم نماز هستید یا دوم ! پس رکعت سوم هستید !!!
   کلا اسلام خیلی راحت گرفته این موارد رو ، وسواس از شیطان بهش گوش ندید ..

 107. مینا گفت:

  واقعا که….شارو گذاشتن اینجا که به سوالای مردم جواب بدین…شما دیگه چجورش هستین؟؟من 4روز پیش یه سوال پرسیدم….به سوال همه جواب دادین ولی برای من نه تنها جواب ندادین بلکه به کل سوال منم از سایتتون پاک کردین……اینطور مردمو راهنمایی میکنید؟؟من دختر هستم .سوال این بود درحالتی که دخول صورت بگیره به طور کامل،ولی نه مرد و نه زن ارضا بشن یعنی مایع منی از مرد خارج نشده و زن نیز ارضا نشده ولی کاملا دخول انجام گرفته.آیا غسل جنابت واجبه؟؟برای اینکه نماز بخونم باید غسل کنم؟؟

  • admin گفت:

   با سلام و عرض ادب
   ضمن عرض پوزش بخاطر دیرکرد در پاسخ شما
   پاسخ :
   واجب است بعد از هر مقاربت و نزدیکی زن و مرد غسل جنابت انجام دهند چه از آنها منی خارج شود یا نشود.

   لازم به ذکر است که غسل جنابت به خودی خود واجب نیست اما برای انجام کارهایی که شرط آنها داشتن طهارت است، مانند: نماز ،داخل شدن مسجد، دست زدن به خط قرآن و…غسل جنابت واجب می شود .

 108. mmm گفت:

  اگه بعد از جنابت آلت شسته شود باز هم نجس هست؟بعد از جنابت باید همه لباسها عوض شود؟

  • admin گفت:

   با سلام
   مایع منی نجس است و فقط لباس هایی که با ان تماس داشته باید تمیز شود
   در زمان جنابت لباس ها رو شسته و بلا فاصله غسل جنابت کنید
   نجس بودن الت بعد از شستن از بین میرود ولی باید غسل کرد تا بتوان نماز و یا روزه خواند و گرفت

 109. مبین گفت:

  سلام پسر هستم
  بعضی وقتا فکرهایی منو تحریک میکنه و باعث میشه که لباس زیرم رو خیس کنم.البته این خیس کردن به معنای ارضاء شدن نیست.اصلا کار به ارضاء شدن نمیکشه فقط یکم خیس میشه.میخواستم بدونم هر وقت اینطوری میشم باید غسل بگیرم بعد نماز بخونم؟

 110. MOHSEN گفت:

  با سلام. اگر کسی جنب شده باشد ایامی تواندنماز بخواند یا غذا بخورد؟
  2.استبراچگونه انجام می شود؟

  .

  • admin گفت:

   با سلام و عرض ادب
   دوست گرامی هنگام جنابت نماز باطل است و نیاز است حتما غسل جنابت انجام شود
   غذا خوردن در هنگام جنابت مکروه است
   در مورد استبرا یک توضیح خلاصه به این صورت است که بعد از بول یا ادرار سه بار از ابتدای مجرای ادراری تا انتها با دو انگشت اشاره و شصت مجاری را تخلیه میکنیم
   فقط دقت کنید فشار زیادی به این ناحیه وارد نکنید تا خدایی نکرده باعث اسیب شود

 111. نفیسه گفت:

  علی اقا مرسی من تازه اشنا شدم با سایتت.دوسش دارم