تفاوت رابطۀ جنسی معمولی و رابطۀ جنسی تانترایی - جدید 97

سکس,سکسی,س ک س,عکس سکسی

تبلیغات ویژهرزرو جایگاه

 

خانه / آموزش مسائل زناشویی / مقالات عمومی / تفاوت رابطۀ جنسی معمولی و رابطۀ جنسی تانترایی

تفاوت رابطۀ جنسی معمولی و رابطۀ جنسی تانترایی

تفاوت رابطۀ جنسی معمولی و رابطۀ جنسی تانترایی

سوال: تفاوت میان رابطۀ جنسی معمول و رابطۀ جنسی تانترایی چیست؟


اشو: عمل جنسی شما و عمل جنسی تانترایی اساسا متفاوت هستند. هدف عمل جنسی شما، تسکین و آرام کردن است. مثل یک عطسۀ خوب است. انرژی تخلیه می شود و سبک می شوید. ویرانگر است. خلاق نیست. به لحاظ درمانی خوب است. به شما کمک می کند آسوده شوید ولی فقط همین. رابطۀ جنس تانترایی کاملا متفاوت و متضاد است.

 منظور از آن تسکین و آرام کردن نیست. نمی خواهد انرژی را تخلیه کند. منظور از آن ماندن در عمل است بی آن که انزال صورت بگیرد، بدون تخلیۀ انرژی. ماندن در عمل آمیزش. فقط بخش اول عمل نه آخر آن.

این موضوع کیفیت را تغییر می دهد، آنگاه کل کیفیت متفاوت می شود. دو نوع اوج لذت جنسی وجود دارد. یکی ارگاسم است که کاملا شناخته شده است. به اوج هیجان می رسید و دیگر بیش از آن نمی توانید ادامه دهید. به پایان می رسید. هیجان به نقطه ای می رسد که ناخواسته می شود.

 انرژی در شما می ریزد و بیرون می رود. از آن رها می شوید. آرام می شوید. بار را فرومی افکنید. می توانید بیاسایید و بخوابید. از آن به عنوان آرام بخش استفاده می کنید.

این آرام بخشی طبیعی است: اگر دین، ذهن تان را سنگین نکرده باشد بعد از آن خواب عمیقی دارید. در غیر این صورت آرام بخش نابود شده است. اگر ذهن شما را دین سنگین نکرده باشد آنگاه فقط رابطۀ جنسی می تواند آرام بخش باشد. اگر احساس گناه کنید حتی خواب تان آشفته می شود. افسرده می شوید، خودتان را سرزنش می کنید و قسم می خورید که دیگر آن را انجام نمی دهید.

 بعدها خوابتان کابوس می شود. اگر موجودی طبیعی باشید که دین و اخلاق زیاد سنگین تان نمی کند آنگاه رابطۀ جنسی را می توانید به عنوان آرام بخش استفاده کنید. این یک نوع ارگاسم است: رسیدن به اوج هیجان. تانترا بر نوع دیگری از ارگاسم متمرکز شده است. اگر نوع اول را ارگاسم قله بنامیم، ارگاسم تانترایی را می توان ارگاسم دره نامید. در این نوع ارگاسم شما به قلۀ هیجان نمی رسید بلکه به عمق آسودن می رسید. در آغاز هر دو ارگاسم، هیجان باید باشد. به همین دلیل است که می گویم در آغاز هر دو یکی هستند اما پایان کاملا متفاوت است.

در هر دو باید هیجان باشد: خواه به طرف قلۀ هیجان می روید یا به سوی درۀ آسودن. در اولی هیجان باید شدید باشد- شدیدتر و شدیدتر. باید آن را رشد دهید. باید به آن کمک کنید رشد کند تا به قله برسد. دردومی، هیجان فقط آغاز است. وقتی که مرد دخول می کند، زن و مرد هر دو می توانند بیاسایند. هیچ حرکتی لازم نیست. آنها می توانند در آغوش پرمهر یکدیگر بیاسایند.

وقتی که زن یا مرد احساس می کند انزال را از دست می دهد، فقط آنگاه کمی حرکت و هیجان لازم است. اما دوباره آسودن. می توانید این همآغوشی عمیق را بدون انزال تا دو ساعت ادامه دهید و بعد هر دو به خوابی عمیق روید. این ارگاسم دره است. هر دو آسوده اند و به عنوان دو موجود آسوده با هم برخورد می کنند. درارگاسم رابطۀ جنسی معمول، شما به عنوان دو موجود هیجان زده با هم برخورد می کنید؛ منقبض، پر از هیجان، می کوشید که خودتان را سبک کنید. ارگاسم جنسی معمولی مثل دیوانگی به نظر می رسد:ارگاسم تانترایی عمیق و مراقبه ای آسایش بخش است.

شاید از آن آگاه نباشید اما این حقیقتی در بیولوژی، در بیوانرژی است که مرد و زن نیروهای مخالف هستند. منفی- مثبت، ین و یانگ، یا هر چه که بنامید. آنها یکدیگر را به چالش می گیرند. و وقتی که هر دو در یک آسایش عمیق به هم برسند، یکدیگر را نیرو می بخشند. آنها یکدیگر را نیرو می بخشند، تولید انرژی می کنند و سرزنده تر می شوند، انرژی تازه در هر دو می درخشد و چیزی از دست نمی رود. فقط با برخورد قطب های متضاد انرژی تجدید می شود.

عمل عشق تانترایی را هر قدر که می خواهید می توانید انجام دهید. عمل جنسی معمول را هر اندازه که بخواهید نمی توانید انجام دهید زیرا در آن انرژی از دست می دهید و بدنتان باید منتظر شود تا آن را به دست آورد. و وقتی که آن را دوباره بدست می آورید دوباره آن را از دست می دهید.

 احمقانه به نظر می رسد. کل زندگی صرف بدست آوردن و از دست دادن می شود. فقط یک وسواس است. دومین نکته ای که باید به یاد داشت: شاید مشاهده کرده باشید یا نه، هنگامی که به حیوانات نگاه می کنید، هرگز نمی بینید که از رابطۀ جنسی لذت ببرند. در رابطۀ جنسی آنها لذت نمی برند.

به میمون ها، عنترها، سگ ها و یا هر نوع حیوان دیگر نگاه کنید. در رابطۀ جنسی آنها نمی بینید که احساس سرور یا لذت کنند. نمی توانید چنین چیزی را ببینید. به نظر عمل مکانیکی می رسد، نیرویی طبیعی آنها را به پیش می راند. اگر میمون ها را در حال عمل جنسی دیده باشید، می بینید که بعد از عمل جنسی از هم جدا می شوند. به صورت آنها نگاه کنید، در آن سرمستی نمی بینید، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. وقتی که انرژی فشار می آورد، وقتی که انرژی زیاد می شود، آن را تخلیه می کنند. عمل جنسی معمول درست مانند آن است، اما اخلاقیون کاملا عکس این را می گویند.

آنها می گویند “افراط نکنید، لذت نبرید”. “این کار حیوانات است.” غلط است. حیوانات هرگز لذت نمی برند. فقط انسان می تواند لذت ببرد. و هر چه عمیق تر لذت ببرید، نوزادی که به دنیا می آید والاتر است. و اگر عملجنسی شما به مراقبه و سرمستی تبدیل شود، خدا تحت تاثیر قرار می گیرد. اما تانترا را به یاد داشته باشید. ارگاسم دره است. تجربۀ قله نیست. تجربۀ دره است.

در غرب آبراهام مازلو ” تجربۀ اوج” را ابداع کرد که خیلی مشهور است. وارد هیجان می شوید تا به قله می رسید و بعد سقوط می کنید. به همین دلیل است که بعد از هر عمل جنسی احساس سقوط می کنید. طبیعی است: شما از قله سقوط می کنید. بعد از تجربۀ جنسی تانترایی آن را احساس نمی کنید. سقوط نمی کنید. بلکه برمی خیزید.

بعد از رابطۀ جنسی تانترایی، برخاسته اید. سقوط نکرده اید. احساس می کنید پر از انرژی هستید، سرزنده تر، نیرومند تر و درخشان تر هستید. و آن سرمستی ساعت ها طول خواهد کشید حتی شاید چند روز. بستگی دارد تا چه عمقی از آن رفته باشید. اگر به درون آن بروید، دیر یا زود تشخیص می دهید که انزالاتلاف انرژی است. نیازی به آن نیست. مگر آن که بچه بخواهید. با تجربۀ جنسی تانترا، کل روز احساس آسایش می کنید.

با یک تجربۀ جنسی تاتنرا چند روز احساس آسایش، راحتی، عدم خشونت، بی خشمی و افسرده نبودن می کنید. چنین شخصی هرگز برای دیگران خطر نیست. اگر بتواند به دیگران کمک می کند که شاد باشند. اگر نتواند حداقل دیگران را ناراحت نخواهد کرد. فقط تانترا می تواند انسانی تازه بسازد که بی زمانی، بی نفسی و عدم ثنویت عمیقی را می شناسد؛ با تجربه ای که هر روز غنی تر می شود

منبع:oshocenter.org

دسته بندی :
  • بدون دیدگاه
  • سعید
  • ۱۲ فروردین ۱۳۹۲
  • 5,896 بازدید
تبلیغات ویژهرزرو جایگاه