اس ام اس عاشقانه قشنگ - جدید 97

سکس,سکسی,س ک س,عکس سکسی

تبلیغات ویژهرزرو جایگاه

 

خانه / اس ام اس / اس ام اس عاشقانه / اس ام اس عاشقانه قشنگ
اس ام اس عاشقانه قشنگ
http://www.rahafun.com/?p=14112

اس ام اس عاشقانه قشنگ

اس ام اس عاشقانه قشنگ

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام …
من از دست رفته ام … شکسته ام میفهمی؟؟؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام اما………
اشک نمیریزم 
پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند!!!!
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
چه دردي داره دلتنگي
يه لحظه عاشقي اما
براش يك عمر مي جنگي‏!‏
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
چه دردي داره دلتنگي
يه لحظه عاشقي اما
براش يك عمر مي جنگي‏!‏


οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
اشتباه نکن …
بیشتر از آنکه دلم برای تو تنگ باشد دلم برای منی تنگ است که تو را نمی شناخت
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
هم رنگ تمام آرزوهای منی/ غارتگرجان ومال و دنیای منی
بی تونفس کشیدنم ممکن نیست/ساده بگویم که همه دنیای منی . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
هیچ میدانی ؟
جای “عزیزم غصه نخور” های تو را
دیازپام گرفته است . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
اگر خوبان عالم جمع باشند / یقینا نزد من ، تو بهترینی
اگر از خوبترها حلقه سازند / تو در آن حلقه ، میدانم نگینی . . .

οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
اگر دوستم داری بلند فریاد بزن حتی اگرنشنوم باورت می کنم عشقم . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
گاهی فرار می کنم
از فکر کردن به تو
مثل رد کردن آهنگی که
خیلی دوستش دارم . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
تمام قندهای توی دلم را آب کردم برای تو
تویی که چایت را همیشه تلخ می خوری . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
نیمه گـُمشده ام نیستی که بـا نیمه ی دیگــر به جُستجویت برخیزم
تو… تمام گُمشده منی . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
غمگینم ، مثل پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نیست . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی
آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
دیگر فرصتی برای پیامک نیست ، دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیم
دلتنگیت در هیچ پیامی نمی گنجد . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
پروردگارا ، آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا
به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ، بباران . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
به جان چشمانت قسم
اینبار آنچنان رفتنی ام …
که ، کاسه های آب را هم قسم دهی
نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
همه ی بغض من
تقدیم غرورت باد!
غروری که
لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
نفسم ، تو در شمالی و من در جنوب
کاش دستی نقشه را از میانه تا کند . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه !
وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه !
اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره
این یعنی همه چیز !
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
محصولها را که برداشت میکنند ، بیچاره مترسکها که فراموش میشوند . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
کاش میدونستی مهم تر از دلم اعتمادم بود که شکستی . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است
داشتن ِ بعضی ها تنهاترت می کند . . .
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
پرسیدند : دوستش داری ؟
گفتم : دنیای من است
گفتند : دوستت دارد ؟
گفتم : تنها سوال من است
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
خدایا تا خرخره پر از دلتنگی ام…مرسی دیگر میل ندارم
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
چه غریب ماندی ای دل ، نه غمی ، نه غمگساری

نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری

غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد

که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
امان از دلتنگی!
بزرگترین اشتباه آدم میتونه این باشه که دلتنگیشو با برگشت به یه رابطه ی غیر اصولی که یه بار هم دلتو هم مغزتو زیر سوال برده تسکین بده!از اون به بعد فقط باید وحشت تنهایی دوباره رو داشت
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
مثل عکس مهتاب که افتاده ذرآب دردلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
در قمار چشمای تو دیگر چیزی برای باختن نمانده است
صلاحم خیلی دلتنگتم
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
اگر خیلی مهربان باشد,
تا می کند!!
ولی اغلب مچاله می کند آدم را روزگار…
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
چشم های زیبایی داشت…
تصویر چشمانش جلویم نیست…ولی براحتی میتوانم انهارا به تصویر بکشم….چشمهایش را ندارم…ولی تصویرشان را دارم….
وباز هم در خیال من…
لایک=ماهم بهترینامونو تو خیالمون داریم…فقط همونجا…و دیگر هیچ…
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
من یک دخترم

وقتی خسته ام وقتی کلافه ام…

وقتی دلتنگم …

بشقاب ها را نمی شکنم

شیشه ها را نمی شکنم غرورت را نمی شکنم

دلت را نمی شکنم

در این خستگی ها زورم به تنها چیزی که می رسد

این بغض لعنتی ست…………………………

οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
آهــــــــــــای “تـــــــو” که تحملش را نداری….

گوش هایت را بگیر….

میخواهم بگویم من خروار خروار…دریـا دریـا…دنـــیا دنـــیا

“دوســـــتش دارم”
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
(((( علامت اختصاصي ندارم ))))
بعضي وقتا دلت ميخواد يه نفر کنارت باشه حالتو ببينه التماساتو ببينه گريه هاتو ببينه،بعده اينکه قشنگ خودتو خالي کردي بهت بگه نگران نباش الان تو رو ميبرم پيشش هرچقدر خواستي کنارش بمون…..
چي ميشه وقتي دلتنگشيم خدا گريه هامونو ببينه دلش واسمون بسوزه يه خبري ازش به ما بده،خلاصه يه کاري کنه که دلتنگيمون کم شه…
ديروز ديدمش….اصلا بهم توجه نکرد خواهرش داشت باهام بحث ميکرد ولي من به احترامش چيزي به خواهرش نگفتم….
لايک = درسته بهت توجه نکرد ولي شايد اون لحظه همه فکرش تو بودي….شايد..
.
.
با همين اميداي الکيه که تا الان زنده ام..
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
دل نوشته**
دلم تنگه نگاهت شد دوباره
آخه گرمای پاکش بدجوری هوامو داره
پیش تو امنیتی داره دل من
که کنار هیچکی این حس قشنگو اون نداره
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
اینقدر تنها شده ام ک حتی حال یاد تو افتادنو هم ندارم
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
معنـــــــــــــــــــــی خستـــــــــگی را فقــط خسته میفهمد …

کســــــــــــــــــــی مثل من که از خودش هم خسته است …

“دست نوشته از هستی”
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
****اولین پستمه***

حقیقت چه تلخه،چه تلخه شکستن
حقیقت همینه،که رفتی تو بی من…
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
دارم تصويرشو از تو عكساي عروسيمون مي برم وجدا ميكنم…دستام ميلرزه واشكام…اشكايي كه حتي جلوي مادرمم نمي تونم كنترلشون كنم…اون روز چه روزي بود والان…
عجب درديه جدايي…‏!‏‏!‏‏!‏
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
اینکه در اغوش توست ..زمانی ارزویم بود .. عزیزم بود ولی حالا ..
حرفی نیست …….
فقط هوایش را داشته باش …..
اما بازیچه اش نشو ….
مثل من !
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
چقدر دلتنگ حضورت هستم ،
کاش عکست هم بوی تو را داشت ……
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
چقدر دلتنگ حضورت هستم ،
کاش عکست هم بوی تو را داشت ……
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
براي خونه دلتنگم
نه اينجا جاي موندن نيست
نه مي تونم كه برگردم‏!‏

فكرميكنم روزي كه صيغه ي طلاق جاري بشه؛خيلي گريه كنم‏!‏‏!‏‏!‏
خدايا بهم صبر بده…
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
بـــ ـ ـا رانـ ـ ـ كـ ـ ـهـ مــ ـ ـيــبارد…….
دلـــ ـ ـم بــ ـ ــرايـــ ـت تـــنــ ـ ـگ ميــــشـ‌ ـ ـود
———–عجـيـ ــ ـب سـ ـ ـــرد اسـ ــ ـــتـــــ هـــ ــــواي نبـــــودنــت———–
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
در فنجان خالی میشوم
شبیه عابران خسته
مرا قورت میدهی و من
راه قلبت را پیش میگیرم
در قهوه ای که
به رگهایت جاری است!
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
میدونی کِی می فهمـی خـیلـی تـنهایـی؟؟وقتی از اینترنت میای بیرون .کامپیوتر رو خاموش میکنی میری توی تخـتت و طاق باز میخوابی !به سقف خیره میشی …که هر شب انگار داره میاد پایین تر …تا آخـرش یه روز می چسبه به کف ِ زمین و تو رو خفه میکنه !بغضت میگیره و کله تو میکنی زیر پتو…با بدبختی گریـه تو قورت میدی تا کسی نشنو صداشو …سعی میکنی بخوابی … اما ؛بی خواب تر از همیشه میشی …یهو …صداش …چهره اش …حرفاش …خاطره هاش …میاد جلو چشمات.درست مثل یه فیلم !اونجاست که می فهمی خیلی خیلی تنهایی !! میفهمی دیگه نداریش تا از تنهایی بیرونت بیاره …
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را,پا به پا بپوشم!
تا ببینم,هنوز کسی حواسش به من هست.
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
دلم تنگه دلم تنگه واسه ي خاك خونه ( خوزستان )
آخه از غم دوريش دارم ميشم ديوونه ( هم يار هم ديار )
هييييعععععععععععععي
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
خیلی بده به یه جمله عاشقانه که تو وبش گذاشته دل خوش کنی و بعد یه مدت بریو ببینی اونو با یه جوک عوض کرده اون لحظه انگار میخوای بمیری اون لحظه میفهمی فراموش شدن یعنی چی
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
کوچکتر که بودیم دل بزرگتری داشتیم الان که بزرگیم چقدر دلتنگ….
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
ارامش صداش اندازه گریه ی من دووم نداشت
زود زود تموم شد
ولی من دارمش…من این ارامش و این صدا رو دارم….ولی جایی گذاشتمش که فقط منم و من…گوشه ذهن من..
و باز هم در خیال من….
لایک= همین که داریش خوبه…هرجا که باشه..حتی در رویا
οοοοοοοοοοοοاس ام اس عاشقانهοοοοοοοοοο
آنقـــدر حِسم را کشته اند آدم ها

که ســیب سـرخ هم

حـــوایـی ام نمی کــند…!

دسته بندی :
 • ۶ دیدگاه
 • سعید
 • ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
 • 1,054 بازدید
تبلیغات ویژهرزرو جایگاه
 1. دنیا گفت:

  سلام خوبید؟مرسی از اینکه به من سر زدید وب شماکه بیشترحرفه ای و ای ول داره عزیز خیلی خوشم اومدمهشره عزیزم :inlove:

 2. sajjad گفت:

  سلام
  ممنون که به من سرزدی ومن شما با چه اسمی لینک کنم وشما من رو به اسم قروقاطی ودرهم برهم لینک کنیید.
  ممنون :yes:

 3. مسعود گفت:

  سلام.از سایتت خیلی خوشم اومد.مطالب عالی و گیرا فقط تبلیغات یوخده ناجوره که اونم بهت حق میدم سایته و هزینه. ولی در کل ایول حال کردم .راستی لینکی

  • admin گفت:

   سلام مسعود جون.
   مرسی نظر لطلفته
   تبلیغات هم سعی شده به صورت حداقل قرار بگیره تا برا دوستان مشکلی پیش نیاد.